You are currently viewing Spotkanie młodych księży w Krzeszowicach

Spotkanie młodych księży w Krzeszowicach

  • Post category:Krzeszowice

W dniach od 11 do 18 listopada 2023 roku w Misjonarskim Ośrodku Rekolekcyjno-Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach odbył się zjazd księży święconych w latach 2013-2023. Oprócz spotkań formacyjnych na temat katechezy w szkole oraz przygotowania projektu związanego z Młodzieżą Misjonarską nasi młodzi konfratrzy mieli okazję spotkać się z księdzem Wizytatorem Pawłem Holcem CM, a także spędzić czas na wspólnej modlitwie. Czas formacji zakończyły rekolekcje roczne prowadzone przez ks. Jacka Wachowiaka CM.