You are currently viewing Z Bydgoszczy do Lizbony – wspomnienia ze Światowych Dni Młodzieży

Z Bydgoszczy do Lizbony – wspomnienia ze Światowych Dni Młodzieży

Grupa młodych z bazyliki, należących do wspólnot: Młodzi Plus, Stryszek i Młodzież Misjonarska uczestniczyła w trwaj

Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Udało im się odbyć pielgrzymkę do Fatimy, zwiedzić wiele pięknych zakątków Portugalii, a także spotkać wspaniałych młodych z całego świata, co widać na załączonych fotografiach.