Dnia 25 stycznia 2018 r. – w momencie oficjalnego zakończenia obchodów 400. Rocznicy charyzmatu wincentyńskiego – z sercem przepełnionym radością, możemy powtórzyć powyższe słowa św. Pawła z początku Listu do Efezjan: „Niebo napełniło nas wszelkim błogosławieństwem” każdego z nas osobiście, każdą poszczególną gałąź Rodziny Wincentyńskiej i całą Rodzinę Wincentyńską. Niech to doświadczenie pozostanie dla nas źródłem pogłębiania, rozwijania i rozpowszechniania charyzmatu wincentyńskiego, aby wydawać coraz więcej nowych owoców – Pisze Ojciec Generał.

Msza odpustowym ku czci Nawrócenia św. Pawła, która zakończyła Jubileusz 400-lecia wincentyńskiego charyzmatu w Polskiej Prowincji odbyła się w kościele Księży Misjonarzy pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła apostoła w Krakowie. Mszę Świętą na zakończenie Jubileuszu, przewodniczył arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski, a towarzyszł mu chór Sióstr Miłosierdzia. W koncelebrze uczestniczył ks. Wizytator Polskiej Prowincji Kryspin Banko CM oraz ks. Wizytator z Prowincji Nowej Anglii Marek Sadowski CM oraz licznie przybyli księża, siostry, klerycy oraz wierni z parafii misjonarskich.

Na zakończenie listu Ojciec Generał pisze: „W naszym sercu niesiemy głębokie pragnienie przekazania następnym pokoleniom charyzmatu i duchowości, które otrzymaliśmy. Nieustannie przedstawiamy Bogu naszą modlitwę o nowe powołania, a jednocześnie liczne wysiłki i inicjatywy. Początek piątego wieku charyzmatu wincentyńskiego jest dla nas okazją, by zintensyfikować nasze wysiłki na rzecz kultury powołań. To łączy się bardzo harmonijnie z tegorocznym tematem Synodu biskupów, który odbędzie się w październiku w Rzymie: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.