You are currently viewing Konsekracja kościoła w Kazachstanie

Konsekracja kościoła w Kazachstanie

Dnia 27 września 2017 r., w uroczystość św. Wincentego a Paulo, Ks. Arcybiskup Tomasz Peta, ordynariusz archidiecezji NMP w Astanie, w obecności Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji ks. Tomaža Mavriča CM, Wizytatora Polskiej Prowincji ks. Kryspina Banko CM oraz duchowieństwa i wiernych, dokonał konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Wincentego a Paulo w Piotrovce w Kazachstanie. Jest to pierwszy kościół pod wezwaniem św. Wincentego w tej części Azji. W kościele znajdują się relikwie św. Wincentego a Paulo.
Do powstania tego kościoła w ogromnej mierze przyczynił się ks. Paweł Kucharski CM. Dzięki jego zaangażowaniu i wysiłkowi udało się pozyskać środki od wielu ofiarodawców z różnych części świata. Obok Księży Misjonarzy zaangażowanych w duszpasterstwo swoją posługę miłosierdzia pełnią Siostry Miłosierdzia z Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej.