8 grudnia – Śluby Święte

S1401-620x412W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w naszym Kościele Seminaryjnym klerycy z piątego roku złożyli Śluby Święte oraz swój dzień powołania  przeżywali alumnów z Seminarium Internum. Na koncelebrowanej Mszy św. o godz. 11:00 której przewodniczył Ks. Wizytator Kryspin Banko CM kandydaci do Zgromadzenia Księży Misjonarzy przeżywali swój dzień powołania, przez który deklarują swoją wolę poświęcenia się pracy w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy dla zbawienia ubogich, są to alumni: Michał Adamczyk, Dominik Ciach, Grzegorz Duchnik, Kamil Jankowski, Łukasz Jędra, Wojciech Kaczmarek, Marek Kliszczak, Hubert Kowalewski, Karol Olejniczak oraz Marek Wojdyło. Klerycy z piątego roku: Daniel Frąc, Tomasz Gawlik, Jakub Kasprzyk oraz Piotr Maćkowiak złożyli Śluby Święte, poświęcając siebie na całe życie w Zgromadzeniu dla głoszenia Ewangelii ubogim. By urzeczywistnić to powołanie złożyli Śluby wytrwania w Zgromadzeniu, posłuszeństwa, ubóstwa oraz czystości.