Konwent Generalny 2016 r.

W dniach od 27 czerwca do 15 lipca w Chicago na Uniwersytecie De Paul odbył się 42 Konwent Generalny a mottem przewodnim są słowa: “Pozwólmy nam samym odnowić się przez misjonarską żywotność naszego wincentyńskiego powołania“.

Konwent Generalny rozpoczął się mszą św. której przewodniczył ojciec Generał, w homili ojciec Generał nawiązał do słów Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza 25,35 “Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. W następnym dniu było wystąpienie Ojca Generała i Matki Generalnej Sióstr Miłosierdzia. Następny dzień to sprawy ekonomiczne Zgromadzenia Misji. Kolejny dzień był poświęcony Rodzinie Wincentyńskiej. W niedzielę i poniedziałek konwent przygotowywał się do wyboru nowego Ojca Generała poprzez rekolekcje które wygłosił ks. bp Varghese Thottamkara, CM.

We wtorek 5 lipca Konwent wybrał Ojca Generała został nim ks. Tomaž Mavrič CM wicewizytator Prowincji Cyryla i Metodego wikariuszem Generalnym został ks. Javier Álvarez a asystentami ks. Aaron Gutierrez, ks. Zeracristos Yosef, ks. Miles Heinen,  i ks. Matthew Kallamkal.

Konferencja z 29 października 1638 r. św. Wincentego a Paulo: O wytrwaniu w powołaniu:

To Bóg nas powołał i od niepamiętnych czasów  przeznaczył do tego, byśmy byli misjonarzami, sprawiając, że nie narodziliśmy się ani sto lat wcześniej, ani sto lat później, lecz dokładnie wtedy, kiedy zgromadzenie to założono. Dlatego  nie powinniśmy szukać ani oczekiwać spokoju, zadowolenia i błogosławieństwa gdzie indziej, jak tylko w Zgromadzeniu Misji, gdyż Bóg chce i pragnie, byśmy byli właśnie w nim, zakładając oczywiście, że nasze powołanie jest prawdziwe, a nie motywowane korzyścią czy chęcią uwolnienia się od niewygód życia lub jakimikolwiek innymi względami ludzkimi.

Konwenty Generalne Zgromadzenia Misji od początku odbywały się w Paryżu a od 1963 r. w Rzymie. Natomiast 41 Konwent Generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy, odbył się w Paryżu w 350-tą rocznicę narodzin dla nieba Świętego Wincentego a Paulo i Świętej Ludwiki de Marillac (1660-2010) a w 2016 r. w Chicago.

 

Więcej na stronie poświęconej Konwentowi Generalnemu.

Nowy Ojciec Generał

We wtorek 5 lipca podczas 42 Konwentu Generalnego ks. Tomaž Mavrič CM wicewizytator Prowincji Cyryla i Metodego został wybrany Ojcem Generałem Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia. 7 lipca konwent ponownie wybrał na Wikariusza Generalnego ks. Francisco Javier Álvarez Munguía CM.

Logo Konwentu Generalnego 2016 r.

LOGO_AG2016-824x1024-362x450Znaczenie loga Konwent Generalny 2016 r. oraz 400-lecie założenia Zgromadzenia Misji.

Duch Św. umieścił płomień Ewangelizacji w dłoni św. Wincentego a Paulo. Z gorliwością i apostolską odwagą, św. Wincenty przemienił płomień na miłość, solidarność i posługę ubogim. Po 400 latach ten sam duch ożywia nas do podążania za św. Wincentym a Paulo i do kontynuowania jego ewangelicznego  dziedzictwa oraz pozostania wiernym inspiracji Założyciela oraz do podążania za znakami czasu.

Autor: Arturo Asensio Moruno (Hiszpania)

Artur otrzymał Lincencjat Sztuk Pięknych w Hiszpanii, gdzie pracuje jako artysta i ilustrator. Przygotował kilka prac dla Zgromadzenia Misji w Hiszpanii. Był członkiem Młodzieży Wincentyńskiej i spędził jakiś czas w seminarium w Avilii. Jego praca przedstawia dwa zasadnicze elementy: kreatywność i wiedzę wraz z jego wrażliwością na przesłanie chrześcijańskie i charyzmat wincentyński.

List Benedykta XVI do Rodziny Wincentyńskiej

Środa, 14 lipca była we Francji Świętem Narodowym. Dla uczestników Konwentu Generalnego był to, jak wcześniej zaplanowano,  dzień pod znakiem Rodziny Wincentyńskiej.  Przed południem przemawiali przedstawiciele JMV i SSVP. Po południu, o 17:00 w kaplicy św. Wincentego a Paulo przy Domu Macierzystym odprawiono uroczystą Mszę św., której przewodniczył ks.  Jean-Yves Leboeuf  (Wizytator Prowincji Tuluzy). Uczestniczyło wiele osób z różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej. Pod koniec Liturgii była niespodzianka. Odczytano okolicznościowy list od Papieża Benedykta XVI do Rodziny Wincentyńskiej. Oto tekst przesłania Ojca Świętego:

Read More

Homilia Przełożonego Generalnego na zakończenie Konwentu Generalnego

“Robić, albo nie robić” to pierwsza teza homilii Przełożonego Generalnego, ks. Gregory’ego Gay’a CM w czasie Mszy św. na zakończenie Konwentu Generalnego. Drugą tezą, rozwiniętą w homilii jest inskrypcja nad sarkofagiem Świętego Wincentego a Paulo – “Pertransit Beneficiendo” (“chodził, czyniąc dobrze”).  Msza św. kończąca Konwent Generalny rozpoczęła się w samo południe w kaplicy św. Wincentego a Paulo przy Domu Macierzystym. Liturgii (wg tekstów Mszy o św. Wincentym a Paulo) przewodniczyli Przełożony Generalny i wszyscy Asystenci Generalni.  Oto pełny tekst homilii, którą można traktować jako swoisty manifest Przełożonego Generalnego na kolejne sześć lat jego misji na czele Rodziny Wincentyńskiej i Zgromadzenia Misji:

Homilia Przełożonego Generalnego, ks. Gregory’ego Gay’a CM
na zakończenie Konwentu Generalnego
16 lipca 2010

Czytania mszalne: Iz. 52, 7-10, Ps 95, 1Kor 1,26-31; 2,1, Mt 25, 31-46

„Być, albo nie być, oto jest pytanie” ja pisał Shakespeare. A co jest naszym pytaniem? Z perspektywy tego Konwentu Generalnego, z motywacji jego hasła „Kreatywna Wierność Misji”, ośmieliłbym się powiedzieć, że nasze pytanie to – robić albo nie robić? Tak, oto jest nasze pytanie drodzy Bracia. Wypełniać albo nie wypełniać naszą misję, którą Jezus Chrystus powierzył nam misjonarzom, księżom i braciom Zgromadzenia Misji.

„Chodził, czyniąc dobrze” („Pertransiit beneficiendo”). Nasi historycy uważają, że to jest pierwsze motto, które Św. Wincenty a Paulo wybrał dla Zgromadzenia Misji. Przy naśladowaniu Jezusa Chrystusa, skupionym na Słowie Bożym Wincentego a Paulo uderzyły te słowa z Dziejów Apostolskich. To Piotr głosił jak Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą i „chodził, czyniąc dobrze”.

Moi Bracia, ten Konwent Generalny skupił się na „czynieniu dobrze” – jak czyniliśmy dobrze, jak lepiej możemy czynić dobrze, oraz jakimi sposobami możemy osiągnąć to dobro, pozostając wiernymi naszemu dziedzictwu i jednocześnie zawsze ekspresyjnie kreatywni. W moim raporcie dla Konwentu Generalnego o stanie Zgromadzenia w ciągu ostatnich sześciu lat prosto i wyraźnie powiedziałem, że jednym najważniejszych zadań, nie tylko dla Zgromadzenia Misji ale także dla Rodziny Wincentyńskiej, nad którym pracowaliśmy z dużą intensywnością, była i jest kwestia zmiany systemowej. Zmian systemowa, jak powiedziałem, jest współczesną drogą na której przeżywamy to co motywuje nas do dobra, miłość Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego.

Wyrażano obawy mówiąc, że przez takie skupienie na zmianie systemowej moglibyśmy się stać kolejną organizacją pozarządową (NGO). Kiedy jednak wyjaśnimy Kim jest ten, który motywuje nas do czynienia tego co robimy to kwestia znika. Do nas należy dokonać połączenia, integralnej relacji pomiędzy kontemplowaniem dobroci Pańskiej, pogłębianiem naszej wiedzy na temat Jego miłości do nas i przełożenia tego na kochające działanie względem ubogich zarówno w słowie jak i czynie, przez ewangelizację i posługę ubogim.

Panowie, pozwólcie, że przypomnę to co Święty Wincenty powiedział Zgromadzeniu Misji w Regułach w rozdziale 1, artykule 1: „jeśli pośród was są tacy, którzy myślą, że należą do Misji by ewangelizować ubogich a nie aby ulżyć ich cierpieniu, aby zająć się ich potrzebami duchowymi lecz nie ich potrzebami doczesnymi to, odpowiadam, że musimy pomagać im i wspierać na każdy sposób, sami lub przy udziale innych jeżeli chcemy usłyszeć te przyjemne słowa naszego najwyższego sędziego żywych i umarłych, „chodźcie, umiłowani Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, które zostało dla was przygotowane, ponieważ byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem nagi a przyodzialiście mnie, chory a leczyliście mnie”. Aby to uczynić należy głosić ewangelię słowami i czynami. To jest najdoskonalszy sposób. To jest to, co także Nasz Pan czynił i to co ci, którzy reprezentują go na ziemi czynić powinni.”

Podstawą naszej odnowy, to znaczy naszej Kreatywnej Wierności Misji jest przywiązanie do naszej miłości do Boga, bycie człowiekiem modlitwy – nasza miłość do Zgromadzenia, bycie człowiekiem pracującym nad życiem wspólnotowym, które jest uczestniczące i jednoczące – oraz bycie ludźmi, którzy zbliżają się do ubogich aby ich słuchać, aby ich prośby do nas poruszały, bycie ich sługami z pragnieniem bycia im posłusznymi jako naszym panom i mistrzom a przez to, aby otworzyć nasze serca na to przemieniające doświadczenie Bożej miłości, które zachodzi w naszych wzajemnych działaniach wśród ubogich. I czynimy to jako wspólnota. Czynimy to motywowani Bożą miłością.

Tak jak karmi nas Słowo Boże, tak niech nakarmi nas Boże Ciało i Krew i idźmy przed siebie niosąc Dobrą Nowinę. Czyńmy to jako nosiciele pokoju z pokorną ufnością, że to Bóg, który działa w nas, On, który daje nam odwagę by pokonać nasze lęki, odświeża nas i porusza naprzód skupionych jedynie na tym, by czynić to co czynił Jezus – „chodzić, czyniąc dobrze” tym najmniejszym z naszych braci i sióstr. Bądźcie więc tacy dla Zgromadzenia Misji, które wkracza w nową erę, nowy okres sześciu lat naśladowania Jezusa Chrystusa, głoszącego Ewangelię Ubogim.

Uroczysta Eucharystia zakończyła Konwent Generalny

Eucharystia, w samo południe święta NMP z Góry Karmel, w piątek, 16 lipca 2010 u stóp ciała św. Wincentego a Paulo doprowadziła 41 Konwent Generalny Zgromadzenia Misji do końca. Przewodniczył i homilię wygłosił Przełożony Generalny, ks. Gregory Gay CM. Koncelebrowali wszyscy Asystenci Generalni dzięki temu, że wczoraj dojechał do Paryża z Mozambiku ks. Eli Dos Santos CM. Liturgię ubogaciła oprawa muzyczna przygotowana przez uczestników, która swoim pięknem stworzyła atmosferę modlitwy w radości i wspólnocie.

Drugi Tydzień Konwentu Generalnego

Niewątpliwie drugi tydzień Konwentu był tym najważniejszym,  jak pewnie wiele osób powie.  Z jednej strony kontynuacja debaty na temat rewizji Statutów i dyskusja przy okrągłych stołach oraz w ramach Konferencji Wizytatorów, a z drugiej strony delegaci wybierali Przełożonego Generalnego i jego Asystentów. A wszystko to w tropikalnej temperaturze, niecodziennej nawet dla lipcowego Paryża. Zapraszamy do 219 sekundowej wycieczki w czasie przez drugi tydzień Konwentu.

Centrum wydarzeń tego tygodnia to wybory Przełożonego Generalnego (w czwartek, 8 lipca) – ks. Gregory’ego Gay’a. Poprzedził je dzień skupienia prowadzony przez ks. Javiera Alvareza (środa, 7 lipca), dwa dni póżniej wybranego Wikariuszem Generalnym. A kolejne dwa dni, piątek i sobota to wybory Wikariusza Generalnego i pozostałych czterech Asystentów Generalnychks. Zeracristosa, ks. Varghese Thottamakara, ks. Eli’ego Dos Santosa i ks. Stanisława Zontaka. W tej przepełnionej działaniem Ducha Świętego atmosferze delegaci poświęcili jeden dzień (wtorek) na wysłuchanie prezentacji ks. Marcelo Manimtima, dyrektora CIF o działalności i perspektywach rozwoju Centre International de Formation – Międzynarodowego Centrum Formacyjnego a w piątek przysłuchali się sprawozdaniom ks. Perry’ego Henry’ego, Wizytatora Prowincji Zachodniej USA i Wizytatorów francuskich prowincji Paryża i Tuluzy. Tydzień zakończył się, przy nieustannie słonecznej pogodzie i w wyśmienitej braterskiej atmosferze wyprawą do Folleville, gdzie wspólnie odprawiono Mszę św. w kościele, w którym św. Wincenty a Paulo wygłosił pierwsze kazanie misyjne oraz do katedry w Amiens zakończonych piknikiem.

Nowowybrana Rada Generalna

Dwunastego dnia Konwentu Duch Pański zstąpił na delegatów, którzy wybrali nową Radę Generalną Zgromadzenia Misji. Po porannej  Eucharystii celebrowanej przez Wizytatorów Włoch Konwent zgromadził się na sesji plenarnej aby wybrać nową Radę Generalną. Pierwszy Asystent został wybrany wczoraj. Dzisiaj wspólnota otrzymała pozostałych członków Rady.  Zgodnie z zeszłotygodniowymi ustaleniami i sugestiami  Przełożonego Generalnego Rada Generalna będzie składać się z pięciu Asystentów – jednego z Ameryki Łacińskiej, jednego z Afryki, jednego z Azji, jednego z USA (nie tym razem, ponieważ Przełożony Generalny jest Amerykaninem), jednego z Europy Zachodniej i jednego z Europy Wschodniej. Elekcja dobiegła końca podobnie jak poprzednich dniach ok. godz. 11-tej, bowiem potrzebne było wideo połączenie z jednym z wybranych, który przebywa na misjach w Mozambiku aby poznać czy przyjmuje wybór.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »