Archives Marzec 2021

Niedziela Palmowa

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Triduum Paschalnym Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa na Stradomiu w Krakowie, które stanowi centrum chrześcijańskiej wiary i liturgii. Program Triduum przedstawia się następująco:

Wielki Czwartek:

 • Modlitwy poranne (tzw. Ciemna Jutrznia) o godz. 8.00.
 • Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, a po niej procesja do Ołtarza Adoracji i czuwanie modlitewne do godz. 21.00.

Wielki Piątek:

 • Czuwanie modlitewne przy Ołtarzu Adoracji od godz. 7.00 do godz. 18.00.
 • Modlitwy poranne o godz. 8.00.
 • Droga krzyżowa o godz. 15.00.
 • Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00, a po niej procesja do Bożego Grobu i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.
 • W Wielki Piątek obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Wielka Sobota:

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie od godz. 7.00 do godz. 19.00.
 • Modlitwy poranne o godz. 8.00.
 • Święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 9.00 do godz. 15.00.
 • Kościół zachęca do zachowania postu paschalnego także w Wielką Sobotę.

Liturgię Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego, centralną uroczystość roku kościelnego, rozpoczniemy o godz. 18.00. Prosimy o przyniesienie świec na sobotnią liturgię.

Jutrznia o godz. 8.00 oraz wieczorna liturgia o godz. 18.00 w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę będą transmitowane na YouTubie na kanale „Misjonarze św. Wincentego a Paulo”.

W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Msze Święte sprawować będziemy według porządku niedzielnego, nie będzie jedynie Eucharystii o godz. 6.00.

Okazja do spowiedzi wielkanocnej: od poniedziałku do środy w godzinach 7.00 – 8.30 i 18.00 – 19.30, w czwartek w godzinach 7.00 – 12.00, a w piątek i sobotę w godzinach 7.00 – 15.00.

Serdecznie zapraszamy na ostatnie nabożeństwo Gorzkich żali, które odprawimy dziś o godz. 18.15.

Ks. Mieczysław Kozłowski CM – biogram

Dnia 17 marca 2021 r. w szpitalu w Zakopanem odszedł do domu w wieku 72 lat, 53 lat powołania, 45 lat kapłaństwa śp. Ks. Mieczysław Kozłowski CM.

Urodził się 19 czerwca 1948 r. w Żaganiu w rodzinie pracownika Polskich Kolei Państwowych Andrzeja i Zofii z d. Dolniak. Miał jednego starszego brata Janusza. Duszpasterzami rodzinnej parafii byli wówczas misjonarze św. Wincentego a Paulo, którzy niewątpliwie odegrali rolę w późniejszym jego wyborze drogi życiowej. W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP otrzymał chrzest święty (1948), przystąpił do I Komunii Świętej (1954), otrzymał bierzmowanie (1959). Naukę rozpoczął w szkole podstawowej w Żaganiu (1955).

W 1960 r. rodzina państwa Kozłowskich przeprowadziła się do Gniezna co związane było z przydziałem służbowym ojca. Tamże ukończył szkołę podstawową (1962), naukę kontynuował w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej (specjalizacja zawodowa murarz-tynkarz), a w latach 1965-1968 w Technikum Budowlanym w Poznaniu (wydział budownictwa ogólnego).

Po maturze wstąpił do seminarium internum Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie – jak to napisał w swoim życiorysie: kierując się dobrymi intencjami służenia Bogu i bliźnim, w myśl św. Wincentego a Paulo. Dzień powołania i rozpoczęcia 2-letniego nowicjatu to 11 października 1968 r. Jego rocznik liczył 17 kandydatów do kapłaństwa, z których święcenia prezbiteratu otrzymało 8 kandydatów (w tym jeden studiujący w Rzymie).

W październiku 1969 r. rozpoczął sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Był to ostatni rocznik, który został dopuszczony w 1972 r. do tonsury, symbolizującej oddanie się Bogu (reforma papieża Pawła VI zniosła ją właśnie w tym roku). Śluby święte złożył 8 grudnia 1973 r. a studia wyższe ukończył w 1975 r. uzyskując tytuł magistra teologii na podstawie pracy pt. Wpływ środowiska rodzinnego i grup rówieśniczych pozaszkolnych na kształtowanie się charakteru młodzieży dorastającej, napisanej pod kierunkiem ks. dra Gerarda Dogiela CM, ówczesnego rektora i superiora na Stradomiu. Instytut już wówczas był związany współpracą z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie (od 1973 r.), co umożliwiło studentom Instytutu uzyskiwanie tytułu magistra.

Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 31 maja 1975 r. w Krakowie na Stradomiu z rąk ks. bpa Albina Małysiaka CM, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Decyzją ówczesnego wizytatora ks. dra Tadeusza Gocłowskiego CM został skierowany do pracy duszpasterskiej jako katecheta w 26-tysięcznej parafii NMP z Lourdes w Krakowie (1975-1980). Szacowano, że na niedzielne Msze św. uczęszczało wówczas ok. 13 tys. wiernych. Wspólnota domu przy tej parafii liczyła 11 księży i 2 braci.

Przez kolejne osiem lat duszpasterzował w parafii NMP Królowej Polski w Słubicach (wikariusz i katecheta 1980-1982) oraz parafii Świętego Krzyża w Warszawie (katecheta i duszpasterz akademicki 1982-1988).

W latach 1988-1991 powierzono mu funkcję dyrektora kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu (liczyło ono ok. 70 alumnów). Przy kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła założył Apostolat Maryjny.

Od 1991 r. rozpoczęła się jego niemal 30-letnia posługa proboszcza czterech parafii oraz superiora domów Zgromadzenia. Zaczął od niewielkiej 6-tysięcznej parafii św. Anny we Wrocławiu na Oporowie (1991-1993). Jego doświadczenie i umiejętność organizowania pracy duszpasterskiej sprawiły, że już po dwóch latach otrzymał nowe zadanie proboszcza i superiora w parafii Świętego Krzyża w Warszawie (1993-2002). Wspólnota duszpasterzy liczyła wówczas 18 księży, prowadzących rozległą działalność w centrum Warszawy – jak podkreślał ks. Kozłowski samych mieszkańców na terenie parafii zdominowanej przez instytucje nie było zbyt wielu, ale świątynia gromadziła tysiące wiernych na nabożeństwach i wieku imprezach religijnych. (opis ich znajduje się w kolejno wydawanych pod jego redakcją „Rocznikach Parafii św. Krzyża”). Poświęcił tej pracy 9 lat życia (czyli trzy pełne 3-letnie kadencje przewidziane prawem Zgromadzenia), pełnił funkcję przewodniczącego Redakcji Mszy Świętej Radiowej, wicedziekana dekanatu świętokrzyskiego. Podjął starania o nadanie tej świątyni tytułu bazyliki mniejszej, uwieńczone dekretem papieża Jana Pawła II z 21 stycznia 2002. Kościół świętokrzyski przeżywał 300-lecie poświęcenia dolnego kościoła (1696-1996). Po zakończeniu trzeciej kadencji superiora ks. Kozłowski otrzymał roczny urlop (2002-2003). Poświęcił ten czas na kilkumiesięczny kurs językowy w Rzymie, a po powrocie włączył się na kilka miesięcy w życie wspólnoty Domu Grodkowskiego (diecezja opolska).

W lecie 2003 r. podjął zadanie proboszcza parafii Matki Bożej Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy w Zakopanem, superiora niewielkiej wspólnoty domu i blisko 2-tysięcznej parafii. Dom rekolekcyjno-wypoczynkowego przyjmował wielu konfratrów na rekolekcje i czas wypoczynku, zaś na Olczę przybywało tysiące gości i pielgrzymów, dla których trzeba było także zapewnić odpowiednią opiekę duchową. Zyskał szczególne uznanie miejscowego duchowieństwa pełniąc funkcję wicedziekana dekanatu zakopiańskiego, został radcą Polskiej Prowincji (2009-2012) oraz członkiem Komisji Ekonomicznej. Podjął starania o oficjalne podniesienie świątyni olczańskiej do godności sanktuarium (bo potocznie się od powstania świątyni w 1988 r. tak określano to miejsce). W roku 2008 ks. kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, wydał dekret ustanawiający nowe sanktuarium w archidiecezji krakowskiej. Trudno wyliczyć wszystkie zasługi dla rozwoju duchowego parafian, przybywających pielgrzymów, a także troski o stan materialny świątyni. Jednak lata mijają nieubłaganie i po kolejnych trzech kadencjach musiał również przekazać urzędy w Zakopanem swemu następcy.

W 2012 r. ks. Mieczysław Kozłowski włączył się w życie wspólnoty domu przy 15-tysięcznej parafii św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy (jako duszpasterz i ekonom). W rok później podejmie po raz kolejny posługę proboszcza parafii i superiora miejscowej 16-osobowej wspólnoty. Świątynia bydgoska jest także od 1997 r. bazyliką mniejszą. Wśród licznych dzieł na uwagę zasługiwała działalność kuchni dla ubogich, a w sercu ks. Mieczysława rodziła się myśl, aby powstało większe dzieło wincentyńskiej opieki nad ubogimi Bydgoszczy. Tu także był wybrany wicedziekanem dla dekanatu Bydgoszcz-Śródmieście.

W roku 2019 po zakończeniu drugiej kadencji superiora wspólnoty w Bydgoszczy ks. Kozłowski podjął obowiązki duszpasterskie w Zakopanem na Olczy. Przypadło to na trudne miesiące pandemii. W październiku 2020 r. dziękował Bogu i bliźnim za 45-lat kapłańskiej posługi (1975-2020). Dane mu było duszpasterzować jeszcze przez ponad 1,5 roku, aż do chwili wypadku w domu olczańskim. Odniesione obrażenia przyczyniły się do jego śmierci w zakopiańskim szpitalu dnia 17 marca 2021 r.

Jako miejsce wiecznego spoczynku wybrał cmentarz olczański z pięknym widokiem na Tatry. W kaplicy cmentarnej podczas swojego proboszczowania umieścił figurę Niepokalanej od Cudownego Medalika.

opr. Stanisław Rospond CM

Nowy numer Wiadomości Misyjnych 57-58

Dnia 18 października 2020 r. obchodziliśmy Niedzielę Misyjną. Papież Franciszek zwrócił się wtedy do wiernych z orędziem, którego mottem były słowa z opisu powołania proroka Izajasza: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). W orędziu tym czytamy: „Z miłości do człowieka, Bóg posłał swego Syna Jezusa” (por. J 3, 16). „Jezus jest misjonarzem Ojca: Jego Osoba i Jego dzieło jest całkowitym posłuszeństwem woli Ojca” (por. J 4, 34; 6, 38; 8, 12-30, Hbr 10, 5-10). Każdy dzień naszego życia niech się stanie sposobnością do wpatrywania się w Jezusa Chrystusa – Misjonarza posłanego przez Ojca i upodabniania się do Niego. Byśmy nie tylko modlitwą i uczynkami wspierali misyjne dzieło Kościoła, ale sami stawali się misjonarzami Chrystusa, w codzienności budującymi relację z Bogiem i braterską relację z bliźnimi, do czego zachęca papież Franciszek w encyklice „Fratelli tutti. O braterstwie i przyjaźni społecznej”.

W najnowszym numerze znajdziemy między innymi:
Czas dzielenia i wymiany dóbr
Jak wyglądała posługa ks. Marcina Wróbla CM przez pierwsze 5 lat w Papui-Nowej Gwinei?
Jakie obecnie stoją przed nim wyzwania?

Pomagamy i będziemy pomagać
Jak funkcjonuje MISEVI w nowej, nieco innej rzeczywistości?

Życie na południowym Pacyfiku
Ks. Jacek Tendej CM opowiada o codzienności w Papui-Nowej Gwinei.

Tydzień Misyjny 2020
Relacja z przebiegu tego wyjątkowego tygodnia w naszej wspólnocie seminaryjnej.

Matka Trędowatych
Przedstawiamy sylwetkę Służebnicy Bożej dr Wandy Błeńskiej.

“Wiadomości Misyjne” docierają do wszystkich Przyjaciół Misji, do samych misjonarzy i ich rodzin. Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy za wsparcie!

W każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 19:00, w naszym kościele seminaryjnym, odprawiamy Mszę św. w intencji misjonarzy oraz wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają dzieło misyjne naszego Zgromadzenia. Serdecznie zapraszamy.

Zmarł Ks. Mieczysław Kozłowski CM

Dnia 17 marca 2021 r. o godz. 12.15 w szpitalu w Zakopanem odszedł do wieczności Ś†P Ks. Mieczysław KOZŁOWSKI CM. Urodził się 19 czerwca 1948 r. w Żaganiu. W 1968 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Śluby święte złożył 8 grudnia 1973 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie na Stradomiu dnia 31 maja 1975 r. z rąk ks. bpa Albina Małysiaka CM, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej.

1975-1980 – Kraków, par. NMP z Lourdes (katecheta)
1980-1982 – Słubice (wikariusz, katecheta)
1982-1988 – Warszawa, par. Świętego Krzyża (katecheta, duszpasterz akademicki)
1988-1991 – Kraków-Stradom (dyrektor kleryków, założyciel Apostolatu Maryjnego na Stradomiu)
1991-1993 – Wrocław, par. św. Anny (proboszcz, superior)
1993-2002 – Warszawa, par. Świętego Krzyża (proboszcz, superior, przewodniczący Redakcji Mszy Świętej Radiowej, kustosz Bazyliki Świętego Krzyża, wicedziekan dekanatu świętokrzyskiego)
2002-2003 – Rzym (kurs j. włoskiego)
od marca 2003 – Grodków (duszpasterz)
2003-2012 – Zakopane-Olcza (proboszcz, superior, kustosz Sanktuarium Matki Bożej, wicedziekan dekanatu zakopiańskiego, członek Komisji Ekonomicznej, radca Prowincji 2009-2012)
2012-2013 – Bydgoszcz, par. św. Wincentego a Paulo (duszpasterz, ekonom)
2013-2019 – Bydgoszcz, par. św. Wincentego a Paulo (proboszcz, superior, wicedziekan dekanatu Bydgoszcz-Śródmieście)
od 1 lipca 2019 – Zakopane-Olcza (duszpasterz)

POGRZEB ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 MARCA 2021 r. (sobota)
12.00 – Msza św. pogrzebowa w kościele Księży Misjonarzy w Zakopanem-Olczy
Po Mszy św. odprowadzenie do grobowca Księży Misjonarzy na miejscowym cmentarzu
Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie! 

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »