Święcenia i jubileusze anno 2018

W sobotę, 19 maja 2018 r. w kościele seminaryjnym na Stradomiu odbyły się święcenia prezbiteratu i diakonatu których udzielił ks. bp Paweł Socha CM. Ks. bp Paweł Socha udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom ks. Maciejowi Cepielikowi i ks. Grzegorzowi Duchnikowi a jednemu klerykowi święceń diakonatu dk. Jarosławowi Wojewódka.

W niedzielę, 20 maja 2018 r. świętowaliśmy wyjątkową uroczystość – 25, 50 i 60 rocznicę święceń kapłańskich tych Konfratrów, którzy w kościele seminaryjnym na Stradomiu w Krakowie otrzymali święcenia kapłańskie. Ich kapłańska i Misjonarska posługa wpisała się i nadal wpisuje w historię Kościoła i Zgromadzenia Księży Misjonarzy Polskiej Prowincji, w której jubilaci od lat pracują wypełniając każdego dnia misję, którą zlecił im św. Założyciel, św. Wincenty a Paulo – „głosić Dobrą Nowinę ubogim”. Czcigodni Jubilaci odprawili koncelebrowaną Mszę św. o godz. 9.00 w uroczystej oprawie której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp Paweł Socha który w tym roku obchodzi 60 rocznicę święceń kapłańskich i 45 lecie sakry biskupiej który wraz z konfratrami obchodzili 60 lecie święceń kapłańskich: ks. Edward Formicki, ks. Alojzy Henel, ks. Józef Jachimczak, ks. Władysław Jankowicz, a 50 rocznicę święceń obchodzili ks. Augustyn Konsek i Ludwik Wierzchołowski oraz 25 lecie święceń kapłańskich obchodzili ks. Jan Dobosiewicz, ks. Bogusław Sroka, ks. Wacław Umiński, ks. Tomasz Ważny oraz ks. Jarosław Zieliński.

Inne informacje

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »