You are currently viewing Bonum Propositum i obłóczyny

Bonum Propositum i obłóczyny

Nasi dwaj klerycy – Zenek i Kacper – złożyli wczoraj Bonum Propositum, czyli postanowienie, że chcą przez całe życie głosić Ewangelię ubogim, w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. I po raz pierwszy założyli sutannę.

Pomódlmy się za nich i o nowe powołania do służby w Kościele.