You are currently viewing Dni skupienia ze św. Wincentym a Paulo

Dni skupienia ze św. Wincentym a Paulo

W drugi weekend Wielkiego Postu 12 młodych mężczyzn przyjechało do misjonarskiego seminarium w Krakowie, by uczestniczyć w dniach skupienia ze św. Wincentym a Paulo. Był to czas wspólnej modlitwy, długich rozmów, konferencji duchowych, a także wyjścia na Skałki Twardowskiego, by z bliska doświadczać tego, o czym mówił Jezus do Piotra – Skały.
Dni skupienia prowadził ks. Wojciech Kaczmarek CM, który jest duszpasterzem i katechetą w Pabianicach.
 
Jeśli chcesz skontaktować się z ks. Wojciechem, żeby porozmawiać o wyborze życiowej drogi, pisz na: powolaniacm@misjonarze.pl
 
Następne dni skupienia w misjonarskim seminarium: 12-14 maja i 16-18 czerwca