I Niedziela Wielkiego Postu – Śluby Święte

Fotomain05W I Niedzielę Wielkiego Postu na mszy św. której przewodniczył Wizytator Polskiej Prowincji ks. Kryspin Banko CM, czterech naszych seminarzystów z VI roku złożyło Śluby Święte. Są to kl. Paweł Kliszczak CM, kl. Jan Pracki CM, kl. Jerzy Rutkowski CM i kl. Mateusz Stopa CM. Każdy Misjonarz składa Śluby Święte, ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i wytrwania w Zgromadzeniu aż do śmierci, aby przez całe życie poświęcić się pracy dla zbawienia ubogich – „Evangelizare Pauperibus Misit Me”, posłał mnie Pan, abym głosił dobrą nowinę wszystkim narodom. Ksiądz Wizytator udzielił także posług akolitatu klerykom Maciejowi Cepielikowi i Grzegorzowi Duchnikowi. W czasie tego obrzędu na znak dopuszczenia do służby Eucharystii kandydat otrzymuje z rąk celebransa patenę z chlebem albo kielich z winem. Ustanowieniu towarzyszy modlitwa, a także pouczenie: “Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim”. Udzielił także klerykowi Jarosławowi Wojewódka, posługę lektoratu. Lektor musi mieć odpowiednie przygotowanie. Czyta Słowo Boże i przygotowuje innych do pełnienia tej funkcji. Poza mszą świętą może, w imieniu Kościoła: przewodniczyć nabożeństwom (np. różaniec, gorzkie żale, majowe, czerwcowe, itp.), i błogosławić pokarmy w Wielką Sobotę.