Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w Instytucie Teologicznym

medal-itkm-320x-241x240W sobotę, 2 października 2010 odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011 w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Najpierw, o godz. 9:00 została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. Arkadiusza ZAKRĘTY CM, Wizytatora Prowincji Polski Zgromadzenia Misji oraz Wielkiego Kanclerza Instytutu.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II reprezentował Prodziekan Wydziału Teologicznego, ks. dr hab. Wojciech ZYZAK. Bezpośrednio po Mszy św. odbyła Akademia inauguracyjna.  Miała miejsce ona w odremontowanej i odnowionej Auli Instytutu. Odchodzącym na emeryturę profesorom: ks. Edwardowi Formickiemu CM, ks. Andrzejowi Skrzyniowskiemu CM i prof. Marianowi Śnieżyńskiemu ks. Wizytator złożył podziękowania za długoletnią pracę.  Studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie i otrzymali indeksy. Wykład inauguracyjny pt. “Krakowskie Seminarium Duchowne pod zarządem Księży Misjonarzy (1801 – 1901)” wygłosi dr Marek HAŁABURDA, p.o. Prodziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II. ZAPRASZAMY.

instytut.misjonarze.pl