Jubileusze kapłańskie

  • Post author:
  • Post category:Kraków

wpis002W niedzielę 22 czerwca w naszym kościele Seminaryjnym swoje Jubileusze Kapłańskie 60-lecie, 50-lecie i 25-lecie świętowali konfratrzy ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy jak i z Ordynariatu Polowego. Na mszy św. której przewodniczył ks. Kazimierz Piwowarczyk, uczestniczyli: ks. Wizytator Zgromadzenia Księży Misjonarzy ks. Kryspin Banko, ks Marian Kmiecikowski z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, ks. Bolesław Piątek, który świętował swoje 60-lecie święceń kapłańskich, a także księża którzy świętowali swoje 25-lecie kapłaństwa. Na zakończenie mszy św. ks. Wizytator Kryspin Banko pobłogosławił i rozesłał wolontariuszy którzy udają się na misji na Madagaskar aby tam pomagać w szpitalu, szkole i by świadectwem swojego życia głosić ewangelię ubogim.