Konwent Prowincjalny 2015 r.

Konwent15-620x374W dniu 9 lutego 2015 r. rozpoczął się Konwent Prowincjalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy pod hasłem “ZGROMADZENIE MISJI – CZTERYSTA LAT WIERNOŚCI CHARYZMATOWI I NOWA EWANGELIZACJA „Pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę” (Jer 1,7)”. Konwent odbywa się w Roku Życia Konsekrowanego i wraz z Ojcem Świętym powtarzajmy: Zawierzam ten Rok Życia Konsekrowanego Maryi Dziewicy, słuchającej i kontemplującej, pierwszej uczennicy swego umiłowanego Syna. Spoglądajmy na Nią, umiłowaną córkę Ojca, przyobleczoną we wszystkie dary łaski, jako niezrównany wzór pójścia z miłością za Bogiem i służenia innym. Jej również zawierzamy obrady rozpoczynającego się Konwentu Prowincjalnego oraz prosimy każdego z was o przyłączenie się do modlitwy na czas Konwentu tymi słowami:

Boże, Miłosierny Ojcze,
który posłałeś Twojego Syna jako Zbawiciela świata,
Ty wybrałeś nas, aby głosić Ewangelię ubogim, naszym panom i mistrzom.
Dziękujemy Ci za to, że wezwałeś nas do tego misjonarskiego powołania.
Prosimy Cię o światło Twojego Ducha, aby oświecił nasze umysły,
wzmocnił naszą wolę i uczynił nas uległymi wobec Twoich natchnień,
abyśmy byli wrażliwi na wołanie Ewangelii i Kościoła,
i rozpoznawali znaki czasów.
Otwórz nasze serca na Twoją łaskę.
Niech będzie to czas jedności i uczestnictwa,
tak, abyśmy byli świadkami Twojej miłości do całego świata.
Abyśmy żyjąc w ciągłym stanie odnowy,
pozostali wierni charyzmatowi św. Wincentego w epoce nowej ewangelizacji.
O Pani od Cudownego Medalika,
gdy rozpoczynamy obchody czterechsetlecia naszego wincentyńskiego charyzmatu,
pomóż nam nieść radość Ewangelii aż po krańce ziemi,
tak, aby żadne „peryferie” nie były pozbawione Twojego światła,
a ubodzy byli w centrum Kościoła i naszego życia.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.