You are currently viewing Kroczymy ku kulturze powołań

Kroczymy ku kulturze powołań

Jako Zgromadzenie Misji kierowane przez naszego Przełożonego Generalnego, Ks. Tomaža Mavriča CM wkraczamy na ścieżkę wiodącą do odnowionej kultury powołań, która wyrasta z serca Nowej Ewangelizacji, do której czujemy się wezwani z naszego misjonarskiego powołania do kroczenia za Jezusem Chrystusem głoszącym Ewangelię Ubogim.

To jest odżywanie dziedzictwa zostawionego nam przez św. Wincentego w potrójnym wymiarze tworzącym kulturę, który Papież Franciszek wyjaśnia w ten sposób:

“Prawdziwa kultura posiada trzy języki: jeden to język głowy (mentalność)… język serca (wrażliwość) oraz język rąk (praktyka)… wprowadź do gry i zharmonizuj te trzy języki: naucz się tego co czujesz i robisz, poczuj to co myslisz i robisz, rób to co myślisz i czujesz” (“Bóg jest młody”, Wywiad Tomasza Leonciniego z Papieżem Franciszkiem, s. 113)

W tym trójwymiarze, z punktu widzenia komunikacji, my również pragniemy budować nową wincentyńską kulturę powołań pokazując ten film:

Oraz film przedstawiający ks. Pedro Opeka CM który daje świadectwo o kulturze powołania wincentyńskiego: