Kulminacja obchodów 350 Rocznicy w kościele Św.Krzyża – odpust parafialny

Niedziela, 12 września. Trzeci, kulminacyjny dzień obchodów Roku 350. Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. To dzień odpustu parafialnego (Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września, przypada w ciągu tygodnia). To także jeden z najważniejszych dni powojennej historii świętokrzyskiej świątyni – poświęcenie odbudowanego ołtarza Najświętszego Sakramentu nazwanego przez Jana Pawła II – Ołtarzem Ojczyzny. A przed południem, kolejne spotkanie uczestników zjazdu Rodziny Wincentyńskiej.

Całe przedpołudnie (od 9-tej do 12-ej) poświęcone było spotkaniu uczestników Zjazdu Rodziny Wincentynskiej z czołowymi postaciami Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia, Stowarzyszenia Miłosierdzia (AIC). Jako pierwszy głos zabrał ks. Jerzy Górny CM, Moderator Krajowy Rodziny Wincentyńskiej. Po nim przesłanie do zgromadzonych skierowała S. Stanisława Kokosza SM, Wizytatorka Prowincji Warszawskiej Sióstr Miłosierdzia oraz ks. Jacek Kuziel CM, Radca Prowincji, katecheta w parafii bł Anieli Salawy w Krakowie. Kolejno głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (AIC Polska):  p. Irena Mitura, od czerwca Prezes Zarządu Krajowego AIC-Polska, a wcześniej wiceprzewodnicząca koła AIC przy parafii św. Krzyża w Warszawie oraz p. Andrzej Bratek, do czerwca Prezes AIC-Polska, a obecnie Wiceprezes (Prezes jednostki przy parafii Zesłania Ducha św. w Sopocie). Po nich głos wrócił do Sióstr Miłosierdzia, a mianowicie swoje wystąpienie przedstawiła S. Hanna Cybula SM, Wizytatorka Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej. W ostatniej części spotkania swoje przesłanie przekazał ks. Arkadiusz Zakręta CM, Wizytator Prowincji Polski. A po nim ks. Bronisław Sieńczak CM, superior Domu Zgromadzenia w “Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000” w Piekarach i Prezes Fundacji im. ks. Kazimierza Siemaszki. A na koniec ks. Józef Łucyszyn CM, superior Domu Stradomskiego i Rektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie.

O 13:00 rozpoczęło się najważniejsze wydarzenie Triduum – Suma Odpustowa pod przewodnictwem, ks. Tadeusza Gocłowskiego CM,  biskupa-emeryta Metropolii Gdańskiej. Koncelebrowali ks. Arkadiusz Zakręta CM i ks. Marek Białkowski CM oraz księża Domu Świętokrzyskiego, proboszczowie i superiorzy innych domów Zgromadzenia, Dyrektorzy Seminarium i Seminarium Internum.

Na koniec odpustowej liturgii zostanie poświęcony zrekonstruowany Ołtarz Najświętszego Sakramentu, który z woli Sługi Bożego Jana Pawła II nosi tytuł Ołtarza Ojczyzny. W Eucharystii, oprócz parafian uczestniczyły też  Siostry Miłosierdzia,  przedstawiciele Rodziny Wincentyńskiej.  W tym wyjątkowym dniu przybyłą także delegacja uczniów Centrum Edukacyjnego “Radosna Nowina 2000” w Piekarach wraz z pocztem sztandarowym. Muzycznie liturgię ubogacił chór parafialny “Sursum Corda” pod dyrekcją p. Moniki Melon.

Na zakończenie liturgii do zgromadzonej Rodziny Wincentyńskiej i parafian przesłanie skierował Ksiądz. Wizytator. Następnie podziękowania dla organizatorów, wszystkich grup parafialnych a także dobroczyńców oraz zespołu nadzorującego odbudowę ołtarza Najświętszego Sakramentu – Ołtarza Ojczyzny – skierował Ksiądz Proboszcz Bazyliki Świętego Krzyża. Na zakończenie odpustowej Eucharystii celebrans udzielił obecnym uroczystego błogosławieństwa krucyfiksem z relikwiami Krzyża Świętego (podobnie jak dzień wcześniej).

Po nim rozpoczęła się ceremonia poświęcenia odbudowanego, ostatniego spośród ołtarzy Bazyliki, ołtarza Najświętszego Sakramentu. Kiedy w marcu 2004 r. papież Jana Paweł II podpisywał akt erekcyjny odbudowy ołtarza jego wolą było aby odtąd nosił on tytuł Ołtarza Ojczyzny ze względu na wyjątkowe znaczenie kościoła Świętego Krzyża dla Warszawy i całej Polski i taka pełnił funkcję. Tym samym, aby stał się szczególnym miejscem modlitwy za Ojczyznę i pracy na jej rzecz. Ołtarz Najświętszego Sakramentu i Trójcy Świętej spłonął w czasie Powstania Warszawskiego po pożarze spowodowanym detonacją dwóch Goliatów przez hitlerowców. Jako jedyny nie był dotąd odbudowany.

Na wstępie p. Jakub Sito, członek zespołu nadzorującego odbudowę i rekonstrukcję Ołtarza przypomniał w skrócie jego historię i proces odbudowy. Wyraził on także podziękowania dobrodziejom, którzy zginęli tragicznie w katastrofie lotniczej, Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, fundatorowi głównego obrazu do ołtarza, p. Tomaszowi Mercie i p. Andrzejowi Przewoźnikowi. Te słowa zostały przyjęte gromkimi, długotrwałymi oklaskami zgromadzonych w świątyni. Następnie odbył się obrzęd poświęcenia Ołtarza Najświętszego Sakramentu – Ołtarza Ojczyzny. Przez całą Mszę św i obrzęd poświęcenia przed ołtarzem utrzymana była warta honorowa przez żołnierzy kompanii reprezentacyjnej Garnizonu Warszawa Wojska Polskiego. Po poświęceniu ołtarza dokonanego przez abp. Tadeusza Gocłowskiego wszyscy odśpiewali Boże co Polskę.

Tak dobiegły końca obchody kończące Rok 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac na których miejsce w Polsce wyznaczono Bazylikę Świętego Krzyża w Warszawie, najstarszą i najdłużej prowadzoną przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy parafię na świecie. Uczestnicy towarzyszącego obchodom zjazdu Rodziny Wincentyńskiej po wspólnym obiedzie rozjechali się do swoich domów.

Z naszej redakcyjnej strony dziękujemy szczególnie ks. proboszczowi Markowi Białkowskiemu CM, ks. Pawłowi Rycykowi CM i Siostrom Miłosierdzia z Prowincji Warszawskiej.