Nowy zarząd Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej

W dniach 26-28 czerwca w Krakowie odbyło się IV Zgromadzenie Krajowe Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej pod hasłem ,,Zewangelizowani, ewangelizujemy!” Podczas IV Zgromadzenia Krajowego WMM w Polsce delegaci wybrali skład Zarządu na kolejne 3 lata. Nowym Przewodniczącym Stowarzyszenia w Polsce został Bartosz Wyrzykiewicz. A funkcję Wiceprzewodniczącej objęła Maria Chrapek, Sekretarza – Ewelina Siejak, a Skarbnika – Magdalena Matejuk.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za zaangażowanie w życie Stowarzyszenia, a wybranym gratulujemy i życzymy wielu łask na trzy lata pracy, które ich czekają!