You are currently viewing Obłóczyny oraz Bonum Propositum

Obłóczyny oraz Bonum Propositum

Po roku formacji, formalnie skończył się okres Seminarium Internum. Wówczas mają miejsce Obłóczyny – wkraczający w nowy etap formacji alumni otrzymują strój duchownych i składają Bonum Propositum, czyli Dobre Przyrzeczenie zachowania czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w Zgromadzeniu Misji. W tym roku na uroczystej koncelebrowanej mszy św. w sobotę 30 września, której przewodniczył ks. Paweł Holc CM, 4 seminarzystów przyjęło strój duchowny i złożyło Bonum Propositum, są to: Cyburt Marcin, Miłoś Mateusz, Mostowik Łukasz oraz Wójcik Karol.