You are currently viewing Obłóczyny u Misjonarzy

Obłóczyny u Misjonarzy

W przedzień uroczystości św. Wincentego a Paulo formalnie skończył się okres Seminarium Internum. Wówczas mają miejsce Obłóczyny – wkraczający w nowy etap formacji alumni otrzymują strój duchownych i składają Bonum Propositum, czyli Dobre Przyrzeczenie zachowania czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w Zgromadzeniu Misji. W tym roku na uroczystej koncelebrowanej mszy św. w niedzielę 25 września, której przewodniczył ks. Wizytator Kryspin Banko seminarzysta z IV roku Grzegorz Aściukiewicz, otrzymał posługę lektoratu a 8 seminarzystów przyjęło strój duchowny i złożyło  Bonum Propositum, są to: Dawid Grabowski, Jan Jarosik, Dominik Jemielita, Szymon Klich, Krzysztof Krysiński, Rafał Malinowski, Michał Radziwiłł oraz Łukasz Szcządała.