Seminarium

Seminarium Zgromadzenia Misji mieści się w Krakowie.

Tzw. Stradom (nazwa zwyczajowa od ul. Stradomskiej) to miejsce Seminarium Internum i Seminarium Wyższego.

Formacja trwa 7 lat. Pierwszy rok to Seminarium Internum (nowicjat), a następnie studia filozoficzno-teologiczne.

Formacja braci zakonnych rozpoczyna się w Seminarium Internum, następnie przebiega według Reguł Zgromadzenia Misji.

Powołania

Jeśli zastanawiasz się nad życiem zakonnym i/lub kapłańskim zapraszamy do kontaktu: powołania.misjonarze.pl

Organizujemy rekolekcje i dni skupienia grupowe i indywidualne.

Seminarium

Seminarium Zgromadzenia Misji mieści się w Krakowie.

Tzw. Stradom (nazwa zwyczajowa od ul. Stradomskiej) to miejsce Seminarium Internum i Seminarium Wyższego.

Formacja trwa 7 lat. Pierwszy rok to Seminarium Internum (nowicjat), a następnie studia filozoficzno-teologiczne.

Formacja braci zakonnych rozpoczyna się w Seminarium Internum, następnie przebiega według Reguł Zgromadzenia Misji.

Powołania

Jeśli zastanawiasz się nad życiem zakonnym i/lub kapłańskim zapraszamy do kontaktu: powołania.misjonarze.pl

Organizujemy rekolekcje i dni skupienia grupowe i indywidualne.

@misjonarze

Misjonarze św. Wincentego a Paulo

@zgromadzenie_misji