Oficjalna nazwa Zgromadzenia Misji brzmi Zgromadzenie Misji (Congregatio Missionis – CM).
Księża, bracia i klerycy na świecie określani są także jako lazaryści. Pochodzenia tego określenia można doszukiwać się w historii. Na początku wspólnota zamieszkiwała w klasztorze św. Łazarza w Paryżu. W wielu krajach anglojęzycznych członkowie nazywani są Wincentianie, podczas gdy w Hiszpanii członkowie są znani jako Paules, a w Ameryce Łacińskiej jako Vicentinos. W Polsce najczęściej rozpoznawani jesteśmy jako Misjonarze Wincentego a Paulo.
Oficjalna nazwa Zgromadzenia Misji brzmi KONGREGACJA MISJI (CM).
Księża, bracia i klerycy na świecie określani są także jako lazaryści. Pochodzenia tego określenia można doszukiwać się w historii. Na początku wspólnota zamieszkiwała w klasztorze św. Łazarza w Paryżu. W wielu krajach anglojęzycznych członkowie nazywani są Wincentianie, podczas gdy w Hiszpanii członkowie są znani jako Paules, a w Ameryce Łacińskiej jako Vicentinos. W Polsce najczęściej rozpoznawani jesteśmy jako Misjonarze Wincentego a Paulo.
Hasłem Zgromadzenia są słowa:
Evangelizare pauperibus misit me – Posłał mnie, Pan, abym ubogim głosił Dobrą Nowinę.
(Łk 4, 8)

17 kwietnia 1625 r. nastąpiło oficjalne założenie Zgromadzenia, wtedy to Państwo de Gondi i św. Wincenty podpisali umowę, która zapewniła środki finansowe na utrzymanie misji Zgromadzenia.

Specyficznym celem Zgromadzenia, jak wskazuje jego oficjalna nazwa, jest głoszenie misji ubogim, zwłaszcza ubogim mieszkającym na terenach wiejskich, którzy w czasach św. Wincentego zostali opuszczeni przez Kościół.

17 kwietnia 1625 r. nastąpiło oficjalne założenie Zgromadzenia, wtedy to Państwo de Gondi i św. Wincenty podpisali umowę, która zapewniła środki finansowe na utrzymanie misji Zgromadzenia.

Specyficznym celem Zgromadzenia, jak wskazuje jego oficjalna nazwa, jest głoszenie misji ubogim, zwłaszcza ubogim mieszkającym na terenach wiejskich, którzy w czasach św. Wincentego zostali opuszczeni przez Kościół.