Początek

W liście do królowej Marii Ludwiki Gonzagi św. Wincenty napisał: oto nareszcie są misjonarze, (…) którzy będą mogli od razu zabrać się do wychowywania młodzieży duchowej w pobożności, praktykowaniu cnót, jak również w innych sprawach, których znajomość teoretyczna i praktyczna będzie im konieczna.

Pierwsi misjonarze przybyli do Polski w 1651 roku.

Zamieszkali w ofiarowanym przez królową domku z ogrodem na terenie parafii św. Krzyża w Warszawie.

W 1652 roku otrzymali parafię w Sokółce koło Białegostoku.

Początek

W liście do królowej Marii Ludwiki Gonzagi św. Wincenty napisał: oto nareszcie są misjonarze, (…) którzy będą mogli od razu zabrać się do wychowywania młodzieży duchowej w pobożności, praktykowaniu cnót, jak również w innych sprawach, których znajomość teoretyczna i praktyczna będzie im konieczna.

Pierwsi misjonarze przybyli do Polski w 1651 roku.

Zamieszkali w ofiarowanym przez królową domku z ogrodem na terenie parafii św. Krzyża w Warszawie.

W 1652 roku otrzymali parafię w Sokółce koło Białegostoku.

Kraków

Stradom

Dom Prowincjalny, Seminarium, Wydawnictwo, Instytut

Adres: Kraków Stradomska 4
tel. +48 12 422 88 77
Strona: stradom.misjonarze.pl

Kraków v

Stradom

Dom Prowincjalny, Seminarium, Wydawnictwo, Instytut

Adres: Kraków Stradomska 4
tel. +48 12 422 88 77
Strona: stradom.misjonarze.pl