HISTORIA ZGROMADZENIA

Jezus Chrystus regułą Zgromadzenia Misji.

Jak mówił św. Wincenty, nasz założyciel: Misjonarze poświęcą się całkowicie i wyłącznie pracy dla zbawienia ubogiego ludu podróżując na własny koszt od wsi do wsi dla głoszenia kazań, katechizowania, pouczania i zachęcania do dobrej spowiedzi z całego życia.

Zgromadzenie Misji to stowarzyszenie życia apostolskiego księży i braci.

Cnoty misjonarskie to prostota, pokora, łagodność, umartwienie i gorliwość o zbawienie dusz.

DUCH ZGROMADZENIA

Duch Jezusa Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim jest duchem Zgromadzenia Misji.

Cechami tego ducha są cnoty misjonarskie.

Prostota polega na szczerym wypowiadaniu myśli, tak ja je mamy w sercu.

Pokora to uznanie, że wszelkie dobro otrzymujemy od Boga.

Łagodność to dar właściwego rozpoznawania spraw.

Umartwienie to opanowanie sfery uczuć. Panowanie nad zmysłami.

Gorliwość o zbawienie dusz to podejmowanie każdego działania, by nieść ogień Bożej miłości.

HISTORIA ZGROMADZENIA

Jezus Chrystus regułą Zgromadzenia Misji.

Jak mówił św. Wincenty, nasz założyciel: Misjonarze poświęcą się całkowicie i wyłącznie pracy dla zbawienia ubogiego ludu podróżując na własny koszt od wsi do wsi dla głoszenia kazań, katechizowania, pouczania i zachęcania do dobrej spowiedzi z całego życia.

Zgromadzenie Misji to stowarzyszenie życia apostolskiego księży i braci.

Cnoty misjonarskie to prostota, pokora, łagodność, umartwienie i gorliwość o zbawienie dusz.

DUCH ZGROMADZENIA

Duch Jezusa Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim jest duchem Zgromadzenia Misji.

Cechami tego ducha są cnoty misjonarskie.

Prostota polega na szczerym wypowiadaniu myśli, tak ja je mamy w sercu.

Pokora to uznanie, że wszelkie dobro otrzymujemy od Boga.

Łagodność to dar właściwego rozpoznawania spraw.

Umartwienie to opanowanie sfery uczuć. Panowanie nad zmysłami.

Gorliwość o zbawienie dusz to podejmowanie każdego działania, by nieść ogień Bożej miłości.