You are currently viewing Sesja warsztatowa dla kleryków

Sesja warsztatowa dla kleryków

W dniach 2-4 marca 2018 r. w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach odbyła się kolejna sesja warsztatowa dla kleryków: Troska o powołanie – formacja ludzka. Dobrze ukształtowane człowieczeństwo kandydata do kapłaństwa to podstawa w przyszłej pracy duszpasterskiej; a dobra formacja ludzka to niezbędna pomoc w pokonywaniu kryzysów w powołaniu, w budowaniu zaufania i przyjaźni z innymi ludźmi.

Na sesji były realizowane między innymi następujące zagadnienia:

  • poznawanie siebie i weryfikacja własnych zachowań
  • osobowość: zdrowie psychiczne i integracja osobowości
  • budowanie siły charakteru (cierpliwość, hart ducha, społeczna odwaga, gotowość do stawiania sobie wymagań i ich realizowania).

Zajęcia odbywały się w formie wykładu wprowadzającego o potrzebie formacji w życiu kapłańskim i ćwiczeń praktycznych. Nie zabrakło czasu na wspólną modlitwę, Eucharystię, drogę krzyżową, adorację Najświętszego Sakramentu i długie, radosne rozmowy przy kawie. Prowadzącymi warsztaty byli: ks. Jacek Lasoń CM-dyrektor Ośrodka; a ćwiczenia praktyczne i zagadnienia psychologiczne prowadziła mgr Ewa Kosińska-psycholog, edukator współpracująca w środowisku krakowskim z licznymi seminariami męskimi i żeńskimi w ramach wykładów i warsztatów z formacji ludzkiej. W zajęciach uczestniczyło 29 alumnów z 7 seminariów diecezjalnych i zakonnych z całej Polski oraz jeden wychowawca ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy wraz z Seminarium Internum.