You are currently viewing Spotkanie międzynarodowe braci online

Spotkanie międzynarodowe braci online

Od jakiegoś czasu, pracowaliśmy nad tożsamością i powołaniem brata w Zgromadzeniu Misji i potrzebę dalszego przedstawiania go jako skarbu nie tylko w Zgromadzeniu Misji ale także dla Kościoła. W świetle tego chcemy wzmocnić więzi naszej wspólnoty i wspólnie rozważać promocję powołania brata w Zgromadzeniu Misji. Z tego powodu odbyło się spotkanie internetowe braci z całego świata w dniu 21 stycznia 2021 r w którym uczestniczyło 49 uczestników.

Spotkanie odbyło się w następujący sposób: prezentacja spotkania które rozpoczął br. Hugo następnie słowo powitalne dla braci wygłosił ojciec Generał Tomaž Mavrič, następnie w grupach językowych dialog na temat przesłanego kwestionariusza, następnie przedstawienie krótkie sprawozdanie z pracy grup a na zakończenie spotkania wszyscy wspólnie pomodliliśmy się każdy we własnym języku “Nadziejo Izraela”.