You are currently viewing Spotkanie Wizytatorów Europy i Orientu w Krakowie

Spotkanie Wizytatorów Europy i Orientu w Krakowie

W dniach 18-22 kwietnia 2023 roku w Krakowie na Stradomiu odbył się zjazd Konferencji Wizytatorów Europy i Orientu (CEVIM). Przełożeni Zgromadzenia z Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Libanu, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Węgier, Irlandii i Ukrainy spotkali się, by wspólnie modlić się i rozmawiać o zaangażowaniu Zgromadzenia Misji w Europie.
 
Tematem przewodnim zjazdu było odnowienie tożsamości Zgromadzeniu na progu piątego stulecia jego istnienia. Przełożeni podjęli również refleksję nad tematami współczesnych form ewangelizacji ubogich, formacji duchowieństwa i osób świeckich, a także współpracy międzynarodowej. Uczestnicy mieli okazję odprawienia mszy świętej w katedrze wawelskiej oraz zwiedzenia kopalni w Wieliczce i ośrodka Vincentinum w Krzeszowicach. W zjeździe wzięli udział Asystenci Generalni Zgromadzenia: ks. Nelio Pita CM i ks. Rafał Kopystyński CM. Gospodarzem spotkania był ks. Paweł Holc CM – Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, a obradom przewodniczył ks. Santiago Azcarate CM – przewodniczący CEVIM.