You are currently viewing Spotkanie z papieżem Franciszkiem w Kazachstanie

Spotkanie z papieżem Franciszkiem w Kazachstanie

W dniach od 13 do 15 września 2022 roku papież Franciszek uczestniczył w Kongresie Liderów Religii Światowych i Tradycyjnych. Jednym ze spotkań podróży apostolskiej do Kazachstanu było spotkanie z biskupami, kapłanami, diakonami, osobami konsekrowanymi, seminarzystami i pracownikami duszpasterskimi, w którym brali udział nasi Konfratrzy Leszek Smakosz CM, Paweł Kucharski CM oraz Siostry Miłosierdzia.
Papież Franiszek, w następujących słowach zrócił się do uczestników:
Cieszę się, że jestem tu pośród was, że mogę pozdrowić Konferencję Episkopatu Azji Środkowej i spotkać Kościół zbudowany z tak wielu oblicz, historii i tradycji, a wszystkich zjednoczonych jedną wiarą w Jezusa Chrystusa.

Biskup Mumbiela Sierra, któremu dziękuję za słowa pozdrowienia, powiedział: „Większość z nas jest cudzoziemcami”.

To prawda, bo pochodzicie z różnych miejsc i krajów, ale piękno Kościoła polega na tym, że jesteśmy jedną rodziną, w której nikt nie jest cudzoziemcem. Powtarzam: nikt nie jest cudzoziemcem w Kościele, jesteśmy jednym świętym ludem Bożym, ubogaconym przez wiele narodów! A siła naszego ludu kapłańskiego i świętego leży właśnie w czynieniu z różnorodności bogactwa poprzez dzielenie się tym, czym jesteśmy i co mamy: nasza małość powiększa się, jeśli nią dzielimy się z innymi.