You are currently viewing Święcenia diakonatu i prezbiteratu

Święcenia diakonatu i prezbiteratu

21 maja 2021 w sobotę roku w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Krakowie odbyły się święcenia prezbiteratu i diakonatu. Ośmiu współbraci z Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy przyjęło z rąk bpa Artura Ważnego, biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej święcenia prezbiteratu i diakonatu.

Nowi prezbiterzy: Dominik, Rafał, Michał i Krzysztof.
Nowi diakoni: Marcin, Dawid, Łukasz i Karol.

Dziękujemy Bogu za nowych księży i diakonów oraz prosimy za wstawiennictwem św. Wincentego a Paulo o nowe, święte powołania do Zgromadzenia Misji.