You are currently viewing Święcenia diakonatu i prezbiteratu

Święcenia diakonatu i prezbiteratu

W sobotę 15 maja 2021 roku w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Krakowie ośmiu współbraci z Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy przyjęło z rąk bpa Roberta Chrząszcza, biskupa pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej, święcenia prezbiteratu i diakonatu. Mszę świętą koncelebrował ks. dr Paweł Holc CM, Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, oraz Asystent Wizytatora, ks. dr Szczepan Szpoton CM, dyrektor seminarium. Nowi prezbiterzy: Michał, Łukasz, Wojciech i Hubert. Nowi diakoni: Dominik, Krzysztof, Rafał i Michał. Ze względu na trwającą pandemię w liturgii mogła uczestniczyć tylko najbliższa rodzina oraz księża z Domu Stradomskiego.
Dziękujemy Bogu za nowych księży i diakonów oraz prosimy za wstawiennictwem św. Wincentego a Paulo o nowe, święte powołania do Zgromadzenia Misji.