You are currently viewing Święto Ofiarowania Pańskiego – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

Święto Ofiarowania Pańskiego – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

W tegorocznym liście skierowanym do osób konsekrowanych, biskup Jacek Kiciński CMF, przewodniczący Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Konferencji Episkopatu Polski napisał:

“Te trzy elementy wspólnoty wiary: słowo, wierność i otwartość na Ducha Świętego stanowią istotny element życia każdej osoby konsekrowanej. Wyznawać wiarę w Kościół Chrystusowy, to przede wszystkim rozważać słowo Boże, wiernie trwać na modlitwie i być otwartym na to, co Duch Święty chce nam powiedzieć – szczególnie poprzez nauczanie Kościoła.”

Św. Wincenty zawsze wsłuchany w Słowo, zanurzony w modlitwie, która prowadziła do działania, był nieustannie otwarty na natchnienia Ducha. Tego uczył swoim życiem, to stało się udziałem jego współbraci i dziś jest charyzmatem całej Rodziny Wincentynskiej.

W Dzień Życia Konsekrowanego wszystkim żyjącym radami ewangelicznymi pragniemy złożyć życzenia, by te trzy elementy – słowo, wierność i otwartość na Ducha Świętego – stanowiły inspirację, by owocowały i przynosiły radość.