Tydzień Formacji Wincentyńskiej

TF017-320x240„Lawina bieg od tego zmienia
Po jakich toczy się kamieniach,
I jak zwykł mawiać już ktoś inny,
Możesz więc wpłyń na bieg lawiny” – Czesław Miłosz „Traktat moralny”

W dniach 20-25 lipca 2015 roku w Krzeszowicach w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym  „Vincentinum” odbył się Tydzień Formacji Wincentyńskiej.  Był to czas wspólnej modlitwy, zdobywania i dzielenia się wiedzą i doświadczeniami oraz pogłębiania swojej duchowości przez tych, którzy na co dzień  podejmują się wyzwania jakim jest sprostanie ideom  św. Wincentego a Paulo. Cały program spotkania został zaprojektowany i zrealizowany na bazie trzech przeplatających się nurtów tematycznych.

Nurt pierwszy  dotyczył  „Godności i szacunku ubogich i niepełnosprawnych”. Był realizowany poprzez:

 • udział w wykładzie poświęconym temu tematowi i poprowadzonym  przez Ks. Jerzego Górnego;
 • wspólne oglądanie filmów: „Śmierć na życzenie” i „Eugenika – w imię postępu” oraz dyskusję nad poruszonymi  problemami;
 • zapoznaniem się z przykładami działalności na rzecz osób niepełnosprawnych- podczas zwiedzania Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach „Doliny Słońca” i „Mimo wszystko” Fundacji Anny Dymnej.

Nurt drugi związany był ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych dla efektywnego wdrażania duchowości dynamicznej (czynnej) będącej sposobem odkrywania drogi do pełni człowieczeństwa. Był realizowany poprzez:

 • udział w wykładzie poprowadzonym przez siostrę Iwonę Krok SM na temat „Roli autorytetu w wychowaniu i pracy charytatywnej”;
 • wspólne oglądanie filmu „Bóg nie umarł” i dyskusję nt zaadresowanych w filmie problemów;
 • udział w zajęciach grupowych związanych z pozyskiwaniem wiedzy z udostępnionych źródeł archiwalnych  oraz przygotowywaniem prezentacji  grupowych o działaniach podejmowanych w XIX i w pierwszej połowie XX wieku przez Członków Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia;
 • udział w wykładzie i warsztatach prowadzonych przez panią Irenę Miturę „Jak mieć rację dbając o relacje”;
 • zwiedzanie ośrodków wychowawczych i edukacyjnych: Radosna Nowina 2000  i prowadzonego przez Siostry Miłosierdzia Domu Dziecka w Krakowie.

Trzeci nurt dotyczył pogłębiania duchowości i otwierania się na działanie Ducha Świętego. W ramach tego nurtu uczestnicy Tygodnia Formacji Wincentyńskiej mieli możliwość:

 • codziennego wspólnego uczestniczenia w nabożeństwach: Jutrznia, Koronka, Eucharystia, Apel Jasnogórski i w Adoracji Najświętszego Sakramentu,
 • udziału w wykładzie poprowadzonym przez siostrę Maksymilianę na temat życia duchowego i misji sióstr Karmelitek Bosych,
 • zwiedzania klasztoru Karmelitów w Czernej oraz klasztoru w Tyńcu,
 • udziału w prelekcji Ks. Jana Dukała CM na temat znaczenia  dzieła P. Cost’a dla całości dorobku  naukowego dotyczącego życia i działalności świętego Wincentego a Paulo,
 • obejrzenia filmu pt. „Ziemia Maryi”,
 • udziału w przygotowanym pod kierunkiem siostry Iwony Krok SM wspomnieniu o Św. Janie Pawle II oczami młodzieży gimnazjalnej i licealnej.

Młodzieżowy zespół wokalno-muzyczny z Gorzowa Wielkopolskiego, prowadzony przez siostrę Iwonę Krok SM przez cały czas trwania Tygodnia Formacji Wincentyńskiej swoim śpiewem i akompaniamentem pomagał odkrywać radość, piękno i mobilizującą do działania siłę wspólnej modlitwy.