You are currently viewing Wielki Piątek

Wielki Piątek

Co wtedy robił Jezus? 
👉 Jezus był trzymany w celi, przesłuchiwany, bity i wyszydzany. Tego dnia został skazany na śmierć. Jego wyrok był najgorszym z możliwych – przez ukrzyżowanie, jak jeden z przestępców. Jest możliwe, że wyzionął ducha w momencie, kiedy zabijano baranki paschalne, w ten sposób stając się nowym Barankiem, który gładzi grzechy świata.
Co znaczy, że Jezus “oddał ducha”? 
👉 Jedną z interpretacji tego tłumaczenia jest to, że Jezus dał Ducha Świętego – użyte jest tam greckie słowo πνεῦμα (pneuma – duch, ale też Duch Święty). Jezus w momencie śmierci wylewa na świat Ducha Świętego, by prowadził ludzi do prawdy, że Jezus jest Bogiem, który dał swoje życie dla naszego zbawienia.
Co dziś Kościół świętuje?
👉 Dzisiaj Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Jest celebrowana uroczysta Liturgia Męki Pańskiej z elementami takimi jak: Liturgia Słowa, adoracja krzyża, Komunia Święta. Jest to też dzień pełen ciszy, skromnie przyozdobionych kościołów. Jest to czas wejścia w mękę i śmierć Jezusa.
 
📚 Cytat z Ojców Kościoła
Chlubą dla Kościoła katolickiego jest cała działalność Chrystusa, ale chlubą nad chlubami jest krzyż. (św. Cyryl z Aleksandrii)
 
📖 Fragment Ewangelii z dnia
J 19, 28 – 30
Potem, wiedząc Jezus, że wszystko się już wypełniło, aby się wypełniło Pismo, rzekł: Pragnę. A było tam naczynie postawione, pełne octu; oni tedy włożywszy na hizop gąbkę pełną octu, podali do ust jego. Jezus więc, gdy przyjął ocet, rzekł: Wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha.
 
💪 WYZWANIE DNIA – PRZECZYTAJ ROZWAŻANIA O 12. STACJI DROGI KRZYŻOWEJ (znajdziesz je w Internecie lub w dobrej książce) I POMÓDL SIĘ KRÓTKO
Modlitwa z Liturgii Męki Pańskiej
Pomnij, Boże, na swoje miłosierdzie, otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn, Jezus Chrystus, ustanowił paschalne misterium przelewając krew swoją. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen