You are currently viewing Wizyta w Beninie

Wizyta w Beninie

W sobotę, 9 grudnia 2023 roku, wraz z ks. Krzysztofem Wałaszkiem CM powróciliśmy z dziesięciodniowej podróży do Beninu. Już po raz piąty odwiedziliśmy ten afrykański kraj i naszą misję w Biro. Celem wizyty było przede wszystkim podjęcie odpowiednich decyzji dotyczących formacji miejscowych kandydatów do Zgromadzenia. Mamy obecnie jedenastu kleryków Benińczyków, siedmiu z nich studiuje filozofię w seminarium misjonarskim w Jaunde w Kamerunie, a czterech kolejnych przygotowuje się w postulacie na naszej misji w Biro. W przyszłym roku chcielibyśmy otworzyć w Biro Seminarium Internum oraz Wyższe Seminarium Duchowne, tak by cała formacja naszych afrykańskich alumnów dokonywała się w Beninie. W tym celu odwiedziliśmy seminarium i studium filozofii ojców kapucynów oraz międzydiecezjalne seminarium i studium teologii, które znajdują się w mieście Ouidah, około czterdziestu kilometrów od Kotonu. Na miejscu rozmawialiśmy z władzami tych uczelni oraz zwiedziliśmy kompleksy obu seminariów.

Warto wspomnieć, że właśnie w Ouidah znajduje się najstarszy kościół katolicki w Afryce Zachodniej, Bazylika Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Świątynię tę w 2011 roku nawiedził papież Benedykt XVI, który właśnie tu podpisał posynodalną adhortację apostolską Africae munus. Przeszłość Ouidah jest także ściśle związana z handlem niewolnikami. Dla upamiętnienia wielowiekowej tradycji handlu ludźmi utworzono 4 kilometrową drogę, która na wzór drogi krzyżowej zatrzymuje się przy kilku przystankach obrazujących kolejne etapy dramatu ludzi. Droga jest wytyczona na szlaku, po którym w przeszłości kroczyły tysiące kobiet i mężczyzn, pozostawiając za sobą wioski, rodziny i wolność dla przyszłości naznaczonej niedostatkami, torturami i przymusami.

Kolejne dni naszej podróży do Beninu to oczywiście kilkudniowy pobyt na misji w Biro, oddalonej około 500 km od Kotonu. Na miejscu spotkaliśmy się z biskupem Martinem Adjou, ordynariuszem diecezji N’Dali, który z wielką radością i entuzjazmem przyjął wiadomość o naszych planach erygowania seminarium duchownego księży misjonarzy. W pierwszą niedzielę adwentu, 3 grudnia, sprawowaliśmy Mszę św. koncelebrowaną w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Biro. Liturgii przewodniczył ks. superior Jakub Hiler CM, ja wygłosiłem okolicznościową homilię. Po Mszy św. spotkaliśmy się z postulantami, rozpoczynającymi swoją formację misjonarską.

Podczas pobytu w Biro nawiązaliśmy także łączność online z naszymi klerykami studiującymi w Kamerunie. Dość długo rozmawialiśmy o powołaniu, formacji, przyszłości… Muszę przyznać, że bardzo mnie zaskoczyło ich dojrzałe spojrzenie, co między innymi wyraziło się w danym świadectwie i stawianych pytaniach. Jeśli Opatrzność pozwoli, planujemy w lutym odwiedzić naszych kleryków w Kamerunie, by oficjalnie przyjąć ich do Zgromadzenia.

Wizyta w Biro to przede wszystkim spotkania z pracującymi tu naszymi Konfratrami. Bardzo się cieszę, że ks. Kamil i ks. Dawid – pod okiem ks. Superiora – tak mocno i tak energicznie weszli w misję. Widać, że pomimo trudnych warunków klimatycznych i ograniczeń natury materialnej ta praca daje im dużo satysfakcji, a miejscowi uznali ich już „za swoich”.

Bardzo serdecznie dziękuję naszym Konfratrom za ich codzienny duszpasterski trud, ogromne zaangażowanie oraz za świadectwo kapłańskiego i misjonarskiego życia.

ks. Paweł Holc CM, wizytator

Pokłosiem naszej rozmowy online z klerykami z Kamerunu stało się pierwsze, a zatem historyczne spotkanie wszystkich alumnów naszej Prowincji. We wtorek, 19 grudnia, w godzinach wieczornych uczestniczyliśmy w telekonferencji łączącej Kraków, Benin i Kamerun. Spotkaniu towarzyszyły wzajemna prezentacja, życzenia Bożonarodzeniowe i śpiew kolęd.