You are currently viewing Wracamy po dłuższej przerwie

Wracamy po dłuższej przerwie

Wracamy w święto Apostołki Apostołów. Ta, która pierwsza zaniosła prawdę o Zmartwychwstaniu, niech stanie się patronką dobrych wieści z naszej strony. Zgromadzenie Misji w charyzmacie ma głoszenie Ewangelii ubogim. Nieśmy Dobrą Nowinę. Bądźmy uczniami- misjonarzami. Wszyscy. Dziękujemy za cierpliwość. Zapraszamy do współpracy.