You are currently viewing Wyznanie wiary kandydatów do święceń i rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu 400. lat powstania Zgromadzenia

Wyznanie wiary kandydatów do święceń i rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu 400. lat powstania Zgromadzenia

W piątek 19 maja 2023 roku w czasie nabożeństwa Liturgii Słowa kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu złożyli wyznanie wiary. Nabożeństwo, któremu przewodniczył ks. Paweł Holc CM, rozpoczęło także przygotowania do jubileuszu 400. lat powstania Zgromadzenia Misji 1625–2025.
Ksiądz Wizytator w homilii przypomniał, że pierwszym i podstawowym celem Zgromadzenia Misji jest praca nad nabyciem własnej doskonałości, tzn. przyoblekanie się w ducha Jezusa Chrystusa. Dla św. Wincentego fundamentalne znaczenie w powołaniu nowej wspólnoty miał jej związek z osobą Jezusa Chrystusa. Stąd w Regułach wspólnych i później w Konstytucjach odniesienia do Pana Jezusa będą bardzo częste. Tak częste, że Wincenty powie, że Jezus Chrystus jest Regułą Zgromadzenia Misji.
A co oznacza trwać w Jezusie – mówił ks. Wizytator:
1. Mieć głęboką świadomość, że wszystko otrzymujemy od Niego.
2. Patrzeć na siebie, na współbraci, bliźnich oczami Pana Jezusa.
3. Naśladować Pana Jezusa. 

Link do transmisji: link