Zmarł ks. Andrzej SKRZYNIOWSKI CM

SkrzyniowskiDotarła do nas smutna wiadomość. W sobotę 24 września 2011 r. w szpitalu w Legnicy zmarł niespodziewanie ks. dr ANDRZEJ SKRZYNIOWSKI CM, ekonom Domu św. Wincentego a Paulo na Kleparzu w Krakowie i wykładowca w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. U bram nieba stanął 76. roku życia, 60. roku powołania i 53. roku kapłaństwa. Nagła, niespodziewana śmierć, spowodowana poważnymi obrażeniami odniesionymi w wypadku samochodowym niespełna dwa tygodnie wcześniej, przerwała jego ofiarną i oddaną posługę w Zgromadzeniu i Kościele.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek, 29 września 2011

  • o godz. 10:00 Msza św. w kościele św. Wincentego a Paulo na Kleparzu w Krakowie (ul. św. Filipa 19)
  • o godz. 12:00 odprowadzenie do grobowca Księży Misjonarzy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Ksiądz Andrzej Skrzyniowski CM urodził się 26 października 1935 r. we wsi Biały Kościół (gmina Wilka Wieś) koło Krakowa. Przed przyjęciem do Zgromadzenia Księży Misjonarzy 27 września 1951 r uczył się w gimnazjum i liceum misjonarskim na Kleparzu w Krakowie. 8 grudnia 1956 złożył śluby święte, a 21 lutego 1959 przyjął święcenia diakonatu z rąk bp Karola Wojtyły. Święcenia kapłańskie otrzymał w tym samym roku 21 czerwca z rąk biskupa sandomierskiego ks. bp Jana Kantego Lorka CM.

Przez pierwsze piętnaście lat kapłaństwa był katechetą najpierw w parafii św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy (1959 – 1967), następnie w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej Żagańskiej (1967 – 1968) i później w parafii NMP Królowej Polski w Słubicach (1968 – 1974). Stąd w 1974 został przeniesiony do parafii św. Wojciecha w Trzcielu gdzie był proboszczem i superiorem Domu Zgromadzenia do 1980.

Kamieniem milowym kapłaństwa ks. Andrzeja było przeniesienie do pracy w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-Oliwie, które od erygowania w 1957 do przekazania zarządu księżom diecezjalnym w 1994 prowadzili Księża Misjonarze. W Oliwie spędził 14 lat, najpierw jako ojciec duchowny, później jako wicerektor i w końcu jako ekonom seminarium. Codzienne zajęcia i zaangażowanie w pracę nie przeszkodziły mu w odbyciu studiów doktoranckich na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego) z katechetyki.

Kolejny zwrot nastąpił w 1994 r. kiedy ksiądz Andrzej został mianowany Ekonomem Prowincji i przeniósł się do Domu Stradomskiego. Jednocześnie został wykładowcą katechetyki w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy. Osiem lat później, w 2002 powrócił do Domu św. Wincentego a Paulo na Kleparzu w Krakowie, tam, gdzie rozpoczęła się droga jego misjonarskiego powołania. Do 2008 roku był Superiorem i rektorem kościoła, a od 2008 ekonomem domu. Jednocześnie kontynuował pracę dydaktyczną w ITKM, gdzie wykładał katechetykę. Po jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, na zakończenie roku akademickiego 2009/2010 przeszedł na zasłużoną emeryturę “profesorską”.

Jego ostatnim dziełem, którego realizacji gorliwie doglądał był remont części zabudowań Domu Kleparskiego w tym odnowienie fasady kościoła zakończone z początkiem września 2011. Po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego miał rozpocząć zasłużony urlop wypoczynkowy. W czasie podróży, 15 września, uległ poważnym obrażeniem wskutek wypadku samochodowego. W stanie ciężkim przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Starania lekarzy i personelu medycznego nie powiodły się. Rano, 24 września, ks. Skrzyniowski został wezwany do Domu Ojca.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE…