You are currently viewing Życzenia Wielkanocne 2023

Życzenia Wielkanocne 2023

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Niech Zmartwychwstały Chrystus wlewa w nasze serca niezawodną nadzieję, iż nasze życie to droga do zmartwychwstania i życia z Nim w wieczności. Przesłanie płynące z pustego grobu, niech będzie dla każdej i każdego z nas, przesłaniem prawdziwej radości, która niech obdarza całą Rodzinę Wincentyńską łaską i darem Bożego pokoju.