Chociaż misjonarze powinni zawsze, jeśli tylko to możliwe, zapisywać wszystkie słowa księdza Wincentego, dlatego że każde z nich zawiera jakąś naukę dla nich i dla ich następców, to jednak mają szczególny obowiązek to czynić, gdy mówi on do nich na jakiś ważny temat jak ojciec do swoich drogich dzieci. Z tego powody, że konferencja, którą wygłosił 18 maja 1658 r. i podczas której rozdał egzemplarze naszych reguł, była pełna nie tylko dobrych i pożytecznych pouczeń, ale i ojcowskich uczuć jakie żywi do zgromadzenia, niektórzy postarali się je zebrać z możliwie największą wiernością, a nawet opisać to, co się tam wówczas wydarzyło, żeby ci, którzy byli nieobecni, mogli partycypować w nauce i szczególnej radości tych, którzy mieli szczęście uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Oddajemy kolejny XII tom Listów, Konferencji i Dokumentów św. Wincentego a Paulo który zawiera Konferencje do Misjonarzy cz. II od 1658 do 1660 r. Nimniejszy tom jest do nabycia w Wydawnictwie Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie,