You are currently viewing Nowy X Tom Konferencji św. Wincentego a Paulo

Nowy X Tom Konferencji św. Wincentego a Paulo

Francuski misjonarz ks. Piotr Coste CM (1873-1935) zebrał, opracował i krytycznie wydał 14 tomów wszystkich pism i wypowiedzi św. Wincentego a Paulo, jakie przetrwały w wersji rękopiśmiennej i drukowanej do naszych czasów. Ukazał się Tom X którzy zawiera II część konferencji św. Wincentego a Paulo do Sióstr Miłosierdzia. Czytając konferencje, możemy z podziwem stwierdzić, że myśli i słowa św. Założyciela są wyjątkowo aktualne także w naszym XXI wieku. Wnoszą dziś w nasze życie niezwykłe światło. Są zdumiewającym natchnieniem pobudzającym do wniknięcia w istotę powołania Siostry Miłosierdzia. Święty Wincenty nadal w sposób przejrzysty i zrozumiały wdraża nas w trwanie w obecności Bożej. Poucza o istocie powołania Siostry Miłosierdzia: zachęca do służenia Chrystusowi w Ubogich: chorych, dzieciach, ludzi z marginesu społecznego i w każdym, kto potrzebuje duchowej i materialnej pomocy. W tych sześćdziesięciu konferencjach odnajdujemy przebogatą głębię i piękno służenia dziś Bogu w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. Format: 15,5 x 21 cm, twarda oprawa, str. 693. Do nabycia w Wydawnictwie ITKM. Zobacz pozostałe tomy