You are currently viewing 25 stycznia – duchowy początek Zgromadzenia

25 stycznia – duchowy początek Zgromadzenia

Dlaczego datę 25 stycznia uznajemy za duchowy początek Zgromadzenia Misji?

Otóż tego dnia roku 1617 ks. Wincenty a Paulo wygłosił w miejscowości Folleville kazanie, w którym żarliwie zachęcał wiernych do odprawiania spowiedzi generalnej z całego życia.

Bodźcem do tego kazania było dla Wincentego wysłuchanie spowiedzi pewnego umierającego człowieka. Mężczyzna po otrzymaniu rozgrzeszenia wyznał publicznie, że z pewnością byłby potępiony z powodu wcześniejszych świętokradzkich spowiedzi, na których taił grzechy ciężkie. Pod wpływem tej wiadomości pani de Gondi skłoniła Wincentego, by właśnie 25 stycznia poruszył ten temat na ambonie.

Kazanie było tak skuteczne, że trzeba było poprosić jezuitów z pobliskiego klasztoru o pomoc w spowiadaniu.

Po latach Wincenty twierdził, że było to jego pierwsze kazanie misyjne.