You are currently viewing Święcenia diakonatu i prezbiteratu

Święcenia diakonatu i prezbiteratu

W sobotę 18.05.2024 r. podczas Mszy Świętej kard. Grzegorz Ryś udzielił święceń diakonatu i prezbiteratu w naszym seminaryjnym kościele w Krakowie.

Święcenia prezbiteratu przyjęli diakoni: Jakub Pikor, Łukasz Pokusa, Kamil Szczygielski

Święcenia diakonatu przyjęli klerycy: Karol Bodziacki, Piotr Ciapała, Dawid Borszowski, Adrian Redzynia, Patryk Pietrzak, Oleg Szuszkiewicz, Dawid Talaga, Valentino Youssef Mohamed.

Bogu niech będą dzięki za łaskę Pana Boga i dar Ducha Świętego dla naszych współbraci. Prosimy o modlitwę w wyświęconych oraz o nowe powołania do służby w Kościele.

Muzyczną oprawę liturgii przygotowała Schola DA Na Miasteczku i chór Audire Deum pod przewodnictwem pana Pawła Tylki.

Transmisję z uroczystości można znaleźć pod linkiem: https://www.youtube.com/live/v8ADd_AR0bQ?si=40nV_12crCD_li3_