Uroczystość Wszystkich Świętych

Ze względu na trwającą pandemię, decyzją Penitencjarii Apostolskiej odpust zupełny ofiarowany za zmarłych można w tym roku uzyskać, spełniając następujące warunki:

  • Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
  • Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony dla tych, którzy pobożnie nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną i odmówią „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
  • Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, mogą uzyskać odpust zupełny, łącząc się duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję spełnienia w najbliższym czasie trzech zwyczajnych warunków (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Osoby te powinny pomodlić się za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny albo podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
  • Odpust zupełny można uzyskać tylko raz dziennie i ofiarować wyłącznie w intencji osoby zmarłej.

Św. Wincenty a Paulo powiedział że w dniu Wszystkich Świętych powinna wznieść się modlitwa do Boga i prosić Go o potrzebne łaski dla każdego z osobna i dla całego zgromadzenia. “Wiecie o tym” powiedział, że w tym dniu nasz Pan zwykł zlewać łaski w wielkiej obfitości na swoich wiernych, którzy Go o nie proszą. Skoro bowiem mamy wielu orędowników u Boga, przeto nie powinniśmy wątpić, że łaski jakie On zlewa na wiernych w tym dniu są w wielkiej obfitości. Zatem, moi księża i bracia, to co powinniśmy czynić, to dziękować Jego Boskiemu majestatowi za dary i łaski, jakich zechciał udzielić wszystkim świętym, którzy są teraz w niebie i każdemu z osobna, a także za to, że dobrze wykorzystywali te łaski i że z wytrwałością, aż do końca, spełniali dobre dzieła. Powinniśmy za to wszystko dziękować Bogu oraz za to, że tak dobrze praktykowali pierwsze wskazania, jakie nasz Pan dał im i nam: “Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Modlitwa Rodziny Wincentyńskiej za świat

Komitet Wykonawczy Rodziny Wincentyńskiej zaprasza wszystkich do udziału w spotkaniu modlitewnym
transmitowanym na żywo na facebooku, aby wspólnotowo
prosić Boga za świat, który stoi w obliczu poważnych wyzwań
i cierpi z powodu poważnych, globalnych problemów.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 12 lipca o godz.
21.00 czasu warszawskiego (CEST) czyli o 15.00 czasu
wschodnioamerykańskiego (EDT).
Transmisja zostanie zrealizowana na kanale OzanamTV na
facebooku: https://www.facebook.com/ozanamtv/ 
W modlitwie uczestniczyć będą liczni Przełożeni Generalni i 
Przewodniczący różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej. Będzie
z nami również zespół Gen Verde Performing Arts Group, grupa
muzyczna ruchu Focolare. Jednak przede wszystkim złączymy
się modlitwie do Boga, aby zesłą Ducha swego i odnowił oblicze
tej ziemi zranionej przez pandemię, egoizm, rasizm i jakże
wiele innych poważnych problemów, które przede wszystkim
 dotykają ubogich, “naszych Panów i Mistrzów”.
 Wasza obecność ma duże znaczenie!
 Nie zapomnijcie! 
Liczymy na Was!

Męczennicy Polscy okresu II wojny światowej

Wśród naszych Błogosławionych, w Polskiej prowincji ma zaszczyt mieć Męczenników Nazizmu Józefa Florko CM (1915–1945) i 10 współbraci męczenników. Jeśli nawet cud nie jest konieczny do beatyfikacji, musimy jednak wezwać do modlitwy, ponieważ otrzymanie łask za ich wstawiennictwem ukaże ich „sławę świętości i męczeństwa”.

Kiedy następuje uzdrowienie lub niezwykłe i niewytłumaczalne wydarzenie, które zbiega się dokładnie z modlitwą i wezwaniem do Świętego, Czcigodnego lub Sługi Bożego, to Kościół uważa to za znak Boga.

Najbardziej odpowiednim słowem jest tekst z Ewangelii: cuda są „znakami”. Procedura przewidziana przez Kościół w celu beatyfikacji i kanonizacji wymaga właśnie tego „znaku Boga”. Do beatyfikacji męczenników wymagana jest „sława męczeństwa” (tj. wiedza, pobożność, modlitwa), a nie „cud”. Jednak do kanonizacji również dla męczenników wymagany jest „cud”.

Dla Sług i Służebnic Bożych, którzy nie ponieśli męczeństwa, beatyfikacja wymaga nie tylko dekretu o ich heroicznych cnotach, ale także cudu. Podobnie, do kanonizacji, wymagany jest kolejny cud, który miał miejsce po beatyfikacji.

Proszę was wszystkich, aby zachęcić współbraci, siostry, świeckich z naszych Stowarzyszeń i wszystkich wiernych powierzonych naszej trosce, naszych krewnych i znajomych, do wzmożenia modlitwy w intencji naszych męczenników i Sług Bożych. Uzdrowienia i niezwykłe łaski z pewnością zdarzą się dzięki naszej wierze i za ich wstawiennictwem. Ale potrzebna jest pełna dokumentacja tego, co się wydarzyło (choroba, uzdrowienie, sposoby i czas). Więcej…

Modlitwa o beatyfikację Męczenników Polskich okresu II wojny światowej

Panie Boże, nasz najlepszy Ojcze, Ty w każdym czasie ukazujesz swoją miłość ojcowską, a w świecie rozdartym przez walki i niezgodę czynisz człowieka gotowym do pojednania. Męczennicy za wiarę, wynoszeni do chwały ołtarzy, są znakiem zwycięstwa dobra nad złem, przebaczenia nad terrorem i przemocą. Ciebie Boże Ojcze, prosimy, aby prace, jakie podejmujemy w nowym procesie beatyfikacyjnym Polskich Męczenników, zostały pobłogosławione – i Twoją mocą, i Twoją miłością. Niech męczeńska śmierć naszych rodaków w nieludzkim czasie, na ziemi, która stała się także nieludzka za sprawą nienawiści, była znakiem pojednania, a dla nas rękojmią Twojego, Ojcze, miłosierdzia.

Prosimy Cię zatem, abyś umocnił nas w wiernej służbie Tobie, chwała zaś Męczenników, myślimy nade wszystko o tak bliskim nam N.N., Twoim sługach, którą potwierdzi Chrystusowy Namiestnik, niech oznacza dla nas dar czasu, który na nowo czynisz swoim, a dzięki miłości czynisz także naszą ziemię przestrzenią swojej nowej z nami i dla nas obecności. Niech to sprawi Chrystus, który jest koroną świętych, i Pani nasza, Królowa Męczenników. Polecamy to Tobie, Dobry Ojcze, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo … Chwała Ojcu …

Tydzień Modlitw o Powołania

W związku z rozpoczynającym się Tygodniem Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego przesyłamy kilka informacji:

W pierwszym załączniku znajduje się bardzo ciekawe Orędzie Papieża Franciszka na niedzielę Dobrego Pasterza. Zachęcamy do zapoznania się z tym przesłaniem.

Zachęcamy do włączenia się w akcję DYCHA DLA MATURZYSTY, także do udostępnienia tego na facebookowych profilach parafialnych, wspólnot czy prywatnych. Chcemy wspólnie modlić się w intencji maturzystów, odmawiając codziennie Dziesiątek Różańca o Dary Ducha Świętego w czasie egzaminów oraz o dobre i odważne wybory po zdanym egzaminie. Link do wydarzenia na facebook.

Posiadamy sporo różnych materiałów powołaniowych przygotowanych we współpracy z Naszym Wydawnictwem. Jeśli są młodzi, którzy bardziej zainteresowani są duchowością św. Wincentego i życiem Zgromadzenia, z chęcią wyślemy księdzu lub bezpośrednio takiemu młodzieńcowi materiały. Prosimy o kontakt, z podaniem ilości takich kompletów lub dane tych młodych ludzi, by zrobić wysyłkę.

W czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, będzie zorganizowane Centrum Powołaniowe na Stadionie Cracovii. Jako Rodzina Wincentyńska wraz ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia zgłosiliśmy się, by wziąć w tej formie udział. Jest to możliwość spotkania się z młodymi, którzy szukają drogi życiowej. Chcemy, by mogli poznać nasz charyzmat, osobę Wincentego i tak po prostu porozmawiać z Misjonarzem. Centrum Powołaniowe będzie działać od 26 do 29 lipca. Otwarte będzie ono około 10 h dziennie. Stąd też nasza prośba, jeśli któryś z księży jest obecny na ŚDM w tym czasie lub po prostu w Krakowie i chciałby wziąć udział (nawet tylko przez godzinę) w tym przedsięwzięciu, bardzo prosimy o kontakt. Wtedy omówimy szczegóły i przedstawimy jak dokładnie ma to dzieło wyglądać. Z darem modlitwy!

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »