Uroczystość nawrócenia św. Pawła

Info001Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.

Ta uroczystość nierozerwalnie związana jest ze Zgromadzeniem Księży Misjonarzy. Pierwszym z nich była spowiedź umierającego, który po jej odprawieniu wyznał publicznie, w obecności Małgorzaty de Silly de Gondi, że z pewnością byłby potępiony z powodu świętokradzkich spowiedzi odprawianych w dawniejszym życiu. (więcej…)

Czytaj dalejUroczystość nawrócenia św. Pawła

Pielgrzymka Braci Zakonnych do Częstochowy

B003W dniach 19-20 października 2015 r. odbyła się XXXIII Pielgrzymka Braci Zakonnych ze wszystkich wspólnot zakonnych na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki to: “Kim jestem dla Kościoła?”. W pierwszym dniu pielgrzymki bracia spotkali się razem na modlitwie oraz zgłębiali i zastanawiali się nad skierowanym do nich słowem o.bp. Łukasza Buzuna OPSPPE z Kalisza a w drugim dniu przez o. Opata Szymona Hiżyckiego OSB z Tyńca. To wspólne pielgrzymowanie do Matki i Królowej było dobrą okazją do poznania i zrozumienia radości płynącej z konsekracji zakonnej oraz wzajemnego ubogacenia poprzez wspólne spotkanie Braci różnych zakonów i zgromadzeń. (więcej…)

Czytaj dalejPielgrzymka Braci Zakonnych do Częstochowy