You are currently viewing Ustanowienie Sanktuarium w Skwierzynie

Ustanowienie Sanktuarium w Skwierzynie

W misjonarskiej parafii w Skwierzynie, w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, powstało Sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej – Patronki Rodzin przybyłych z Kresów

Ustanowienie sanktuarium
22 maja 2021 roku w kościele pw. św. Mikołaja w Skwierzynie, bp Tadeusz Lityński ustanowił nowe sanktuarium poświęcone Matce Bożej Klewańskiej, której słynący łaskami obraz przywieźli do Skwierzyny mieszkańcy Wołynia, opuszczając rodzinne strony w 1945 roku.

Pierwotnie uroczystość miała odbyć się 24 maja 2020 roku, ale ze względu na trwającą pandemię datę ustanowienia sanktuarium przesunięto o rok. Mszy świętej przewodniczył biskup diecezjalny zielonogórsko-gorzowski, a homilię wygłosił Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji, ks. dr Pawel Holc CM. W Eucharystii uczestniczyli parafianie, goście, władze samorządowe oraz liczni księża. Po zakończeniu celebracji zgromadzeni mogli posłuchać historii obrazu Matki Bożej Klewańskiej oraz zobaczyć wystawy przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej. „Chciałbym, aby ten fenomen trwał latami, aby tworzyły się żywe relacje, więzi w społeczności i osobista wiara pielgrzymów. Przybywajcie do sanktuarium Matki Bożej Klewańskiej, doświadczycie Jej miłości, dajcie Jej świadectwo!” – zachęcał w czasie uroczystości ks. Kazimierz Małżeński CM, proboszcz parafii.

Historia obrazu
Obraz pochodzi z przełomu XVII i XVIII wieku. Odbierał cześć w kościele w Klewaniu na Wołyniu. Po rzezi wołyńskiej mieszkańcy swoje ocalenie przypisywali właśnie Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych. 17 maja 1945 roku, opuszczając Kresy i udając się na tzw. Ziemie Odzyskane, Klewanianie zabrali obraz ze sobą. 6 czerwca 1945 roku dotarli do Skwierzyny i ukryli maryjny wizerunek na plebanii. W roku 1950 umieszczono go w kaplicy pod chórem kościoła, by po 18 latach przenieść go do ołtarza głównego świątyni. W 1990 roku obraz przeszedł gruntowną renowację. W 1992 roku dokonano intronizacji i koronacji wizerunku Matki Bożej Klewańskiej, który przypomina dziś pielgrzymom skwierzyńskiego sanktuarium o dziejach rodzin przybyłych z Kresów.

Jak mówi bp Litynski: „Sanktuarium tworzymy z myślą o wiernych, aby zapewnić im środki prowadzące do zbawienia: obecność Bożego Słowa, Eucharystii, sakramentu pokuty, różnych form nabożeństw… Słowem wszystko, czego pielgrzym potrzebuje. (…) Patrząc na zaangażowanie i kult Matki Bożej wśród mieszkańców Skwierzyny oraz wzrastającą liczbę pielgrzymów, jestem wdzięczny Księżom Misjonarzom ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo za podjęcie tego trudu”.