You are currently viewing Życzenia Księdza Wizytatora Pawła Holca CM

Życzenia Księdza Wizytatora Pawła Holca CM

Wielką Tajemnicę Wcielenia nasz Założyciel św. Wincenty a Paulo wyraził słowami:
Dotknięty przez miłość do stworzeń Chrystus zostawił tron Ojca, aby ukazać Bożą czułość. Ta czuła miłość była przyczyną Jego zstąpienia z niebios; widział bowiem ludzkość pozbawioną Jego chwały, został wzruszony ich nieszczęściami.
 
Niechaj te Święta ożywią i pogłębiają naszą miłość do Boga, do nas samych i do drugiego człowieka, do którego jesteśmy posyłani każdego dnia.
 
Z życzeniami Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2024 Roku!
 

ks. Paweł Holc CM, Wizytator