Zabytkowe zbiory biblioteki

Na stronie “Dobre Książki – Magazyn o literaturze” ukazał się film nakręcony w bibliotece i muzeum Księży Misjonarzy – “Zbiory ze świata” ukazujący zabytkowe zbiory Biblioteki Stradomskiej oraz Muzeum Historyczno-Misyjnego.

Ponad 18 tysięcy inkunabułów i starodruków oraz bogate zbiory eksponatów misyjnych z całego świata przechowywanych jest w Bibliotece i Muzeum Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Trudno dzisiaj określić jednoznacznie wielkość zbiorów w pierwszych latach funkcjonowania biblioteki. Pełniejsze informacje można uzyskać dopiero z początku XVIII w. Z tego czasu zachowały się rękopiśmienne inwentarze, z których najstarszy pochodzi z roku 1728. Według tego katalogu biblioteka liczyła wtedy 1347 pozycji. Kolejny pochodzący z 1740 roku wykazywał 2289 pozycji, w roku 1743 było natomiast 3313 woluminów. Przed rokiem 1914 księgozbiór przypuszczalnie liczył około 20 tysięcy tomów, w 1986 szacowano, że zbiory biblioteki liczyły ok. 120 tysięcy woluminów a w roku 1995 biblioteka wzbogaciła się o księgozbiór kleparski liczący około 30 tysięcy woluminów. Więcej informacji na stronie Biblioteki.

Z naszą kamerą odwiedziliśmy również Muzeum Historyczno-Misyjne Księży Misjonarzy, w którym na wystawach stałych i czasowych prezentowane są najciekawsze egzemplarze ksiąg z księgozbioru misjonarskiego. Jedną z takich wystaw była ekspozycja „Biblia w obrazach” prezentująca zbiory biblijne między innymi unikatowe biblie łacińskie: Biblia Sacra z 1260 roku, Biblia Sacra z 1480 r., oraz najstarsze wydania Pisma Świętego w języku polskim: Biblię Leopolity z 1561 r, Biblię Brzeską z 1563 r., Biblię Wujka z 1599 r. i Biblię Gdańską z 1623 roku.

 

Wystawa “O ratowaniu «Vita Christi»”

ludolf_von_sachsen_vita_christi_vol_1_folio_1rMuzeum Historyczno-Misyjne przygotowuje kolejną wystawę poświęconą restauracji starodruków z księgozbioru biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Głównym eksponatem wystawy będzie wydane w 1495 r. w Norymberdze dzieło «VITA CHRISTI» autorstwa Ludolfa z Saksonii, sławnego średniowiecznego pisarza religijnego. Pochodzący z oficyny wydawniczej Antoniego Koburgera egzemplarz został poddany gruntownej konserwacji. Wystawę poprzedzi wernisaż w sobotę, 12 lutego o godz. 15.00 w Muzeum Historyczno-Misyjnym Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, ul Stradomska 4. Wcześniej, o godz. 14.15 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem konserwatorów: Katarzyny Wawrzyniak-Łukaszewicz i Agnieszki Ciesielskiej.

Dla zwiedzających wystawa będzie dostępna od
niedzieli, 13 lutego do niedzieli, 20 marca 2011 roku
poniedziałki, wtorki i środy w godzinach od 14:00 do 17:00,
a w niedziele od 15:00 do 17:00.

Ludolf z Saksonii, zwany także Ludolfem Kartuzem, swoje saksońskie pochodzenie zawdzięcza zapiskom Mistrza Ekharda, że urodził się albo w diecezji Mainz albo Kolonii. Dokładna data urodzenia nie jest znana, przyjmuje się, że było to ok.1295. Zmarł 13 kwietnia 1378. Przez niemal 30 lat był w zakonie Dominikanów, gdzie zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne oraz z zakresu duchowości. Ok. roku 1340 przystąpił do klasztoru Kartuzów w Strassburgu. Po trzech latach został powołany do funkcji opata klasztoru kartuzów w Koblencji. Jednak wyrzuty sumienia nie pozwoliły mu kontynuować tego urzędu i w 1348 ponownie został zwyczajnym mnichem najpierw w Mainzu a następnie w Strassburgu. Zmarł w powszechnej opinii świętości.

Uważany jest za jednego z pisarzy, którym przypisuje się autorstwo “Naśladowania Chrystusa”. Fakty historyczne nigdy tego nie potwierdziły, jednakże widać w tym dziele wiele wątków zapożyczonych z dzieł sławnego Kartuza. Jednak najbardziej znany jest jako autor “Komentarza do Psalmów” i przede wszystkim “Żywota Chrystusa” (Vita Christi), które nie jest biografią w naszym współczesnym rozumieniu lecz komentarzem historycznym zapożyczonym z Ojców Kościoła, serią dogmatycznych i moralnych rozpraw z poradami duchowymi, medytacjami i modlitwami odnoszącymi się do życia Chrystusa od zrodzenia na łonie Ojca do Wniebowstąpienia. Zwano je Summa Evangelica, gatunkiem bardzo popularnym w tamtych czasach, w której autor skondensował i streścił wszytko co niemal sześćdziesięciu autorów przed nim powiedziało na tematy duchowe. [na podstawie: New Advent Catholic Encyclopedia]

Poprzez swoje dzieło wielki wpływ na kształt duchowości kartuzjańskiej, devotio moderna i licznego grona teologów, m.in. św. Franciszka Salezego, św. Ignacego Loyoli, św. Jana od Krzyża, św. Teresy Wielkiej. Przeszło sześć wieków minęło od czasu napisania „Vita Christi”, a dzieło prawie nic nie straciło na swojej wartości, nadal zaliczane jest do ważnych komentarzy do Pisma Świętego. O jego popularności świadczy liczba wydań i przekładów. Od pierwszego, w roku 1474 w Strassburgu, aż do edycji paryskiej w roku 1880, było 88 wydań. W księgozbiorach bibliotek na całym świecie które posiadają kopie dzieła saksońskiego Kartuza jest ono traktowane jako jedno z najcenniejszych zbiorów (np. w bibliotece University of Glasgow).

Zapowiadana wystawa jest częścią wieloletniego projektu, przygotowanego przez Bibliotekę Księży Misjonarzy, którego zadaniem jest ochrona i konserwacja zabytkowego księgozbioru.
 W 2010 roku poddano konserwacji pełnej 1 inkunabuł, 78 druków ulotnych, natomiast konserwacją zachowawczą objęto 71 starodruków. Konserwację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Prace przeprowadziły konserwatorki dzieł sztuki: Katarzyna Wawrzyniak-Łukaszewicz i Agnieszka Ciesielska. Oprócz woluminów będzie można zobaczyć na wystawie zdjęcia dokumentujące przeprowadzoną konserwację.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »