Odsłonięcie pomnika bp Albina Małysiaka CM

Ma012W dniu 17 maja w Parku im. dr. H. Jordana został odsłonięty i poświęcony pomnik bp Albina Małysiaka CM. Głównym organizatorem odsłonięcia pomnika był prezes Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana pan Kazimierz Cholewa, autorem rzeźby jest Salezjanin ks. Leszek Kruczek a fundatorem pomnika była p. Krystyna Korytowska. Bp. Albin Małysiak CM urodził się w Koconiu niedaleko Żywca. W 1935 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, a wyświęcony 1 maja 1941 r. W czasie okupacji pracował m.in. w Szczawnicy gdzie uratował życie pięciu osobom narodowości żydowskiej.

Od 1954 do 1970 r. wykłada w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1959 r. został proboszczem parafii pw. NMP z Lourdes. 14 stycznia 1970 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Sakry biskupiej udzielił mu 5 kwietnia 1970 r. kardynał Karol Wojtyła. (więcej…)

Czytaj dalejOdsłonięcie pomnika bp Albina Małysiaka CM

Konferencja o pochodzeniu Zgromadzenia Misji

Wincenty25-400x280Dnia 25 stycznia 1617 r. św. Wincenty wygłosił w Folleville kazanie o spowiedzi generalnej. On sam traktował to wydarzenie jako początek misji parafialnych oraz jako początek Zgromadzenia Księży Misjonarzy.

Pewnego dnia wezwano mnie do wysłuchania spowiedzi ciężko chorego człowieka, który cieszył się dużym szacunkiem i był uważany w swoim środowisku za bardzo dobrego chrześcijanina. Po dobrze odprawionej spowiedzi, ten człowiek w obecności pani Małgorzaty de Silly de Gondi, żony generała galer wyznał publicznie, że jego sumienie obciążały liczne grzechy, których z powodu wstydu nigdy dotychczas nie wyznawał. Powiedział on: „Gdybym nie odprawił teraz spowiedzi generalnej, byłbym z pewnością potępiony, ze względu na ciężkie winy, nigdy dotychczas nie wyznawane”. (więcej…)

Czytaj dalejKonferencja o pochodzeniu Zgromadzenia Misji

Historia śpiewnika Ks. Siedleckiego

PlakatW historii Śpiewnika kościelnego ks. Jana Siedleckiego, nowe, gruntownie zmienione wydanie ukazywało się średnio co 15-20 lat. Oczywiście częściej wychodziły poprawiane wznowienia. We wszystkich czterdziestu wydaniach kolejne redakcje uwzględniały przemiany w liturgii, dostosowywały język do współczesnego sobie, poprawiały melodie sięgając do najstarszych źródeł, ale i usuwając różnorakie zbędne naleciałości (chodzi np. o ludowe ozdobniki, które stosowano lokalnie). Pod tym względem założenia redakcyjne są spójne i konsekwentne, choć podejmowane decyzje mogą czasem zaskakiwać. We wszystkich wydaniach, począwszy od XIX-wiecznych – pomijano bowiem niektóre zwrotki, dokonywano korekt tak melodii, jak i tekstów. Nie zawsze te decyzje były trafione, co weryfikowały reakcje odbiorców. Śpiewnik kościelny ks. Jana Siedleckiego nigdy nie był zbiorem muzealnych antyków przeznaczonych do oglądania, ale wyborem żywych śpiewów tak starych jak i nowych, przeznaczonych do użytku w kościołach. (więcej…)

Czytaj dalejHistoria śpiewnika Ks. Siedleckiego

W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych Księdza Aleksandra Usowicza

PlakatW dniu 15 listopada w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy odbyło się sympozjum naukowe „W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych Księdza Aleksandra Usowicza”. Rozpoczęło się kilka minut po godzinie dziewiątej. Uroczystego otwarcia dokonał rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak, które jednak zostało poprzedzone krótką modlitwą zaczerpniętą z Księgi Mądrości, odczytaną przez superiora domu Stradomskiego i rektora ITKM ks. dr Pawła Holca CM. Krótkie słowo wygłosił także wizytator Polskiej Prowincji ks. dr Kryspin Banko CM. Po tym wystąpieniu rozpoczęła się pierwsza sesja, której przewodniczył ks. dr Wojciech Paluchowski CM. (więcej…)

Czytaj dalejW kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych Księdza Aleksandra Usowicza

Laudacja osoby i zasług księdza prof. Karola Mrowca

Od 1949 roku przyznaje Nagrody ZKP – do 1991 roku dla uhonorowania twórców i odtwórców za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a od 1991 roku – “polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia”. W 2007 r. lauretami Nagrody byli ks. Karol Mrowiec CM, Elżbieta Szczepańska-Lange i Lidia Zielińska. Poniżej zamieszczamy tekst Laudacji (z okolicznościowym post scriptum) wygłoszonej przez prof. dr hab. Mirosława Perza 28 września 2007 r. w czasie uroczystości wręczenia Nagrody. (więcej…)

Czytaj dalejLaudacja osoby i zasług księdza prof. Karola Mrowca