Archives Maj 2009

Pierwsza rocznica beatyfikacji S. Marty Wieckiej SM

Rok temu, 24 maja 2008, w parku miejskim im Chmielnickiego we Lwowie beatyfikowana została Siostra Marta Wiecka SM. Popołudniu 24 maja (niedziela) i w nocy 25 maja (poniedziałek) odbyło się na Jasnej Górze, w Częstochowie dziękczynne czuwanie zainicjowane przez Siostry Miłosierdzia, któremu przewodniczył Metropolita Lwowski obrządku łacińskiego, ks. abp Mieczysław Mokrzycki. Warto także pamiętać, że w tym tygodniu, w sobotę, 30 maja, wspominać będziemy w liturgii Błogosławioną Siostrę Martę Wiecką SM.

Konwent Generalny Sióstr Miłosierdzia

W poniedziałek, 18 maja, w Domu Macierzystym w Paryżu, rozpoczął się VIII Konwent Generalny Sióstr Miłosierdzia pod hasłem „Proroctwo i nadzieja, teraz i wszędzie”. Obrady potrwają do 13 czerwca. Bieżące informacje z Konwentu będą dostępne na stronie międzynarodowej stronie internetowej Sióstr Miłosierdzia.

Księża, bracia i klerycy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji w dniu rozpoczęcia Konwentu Generalnego składają Siostrom Miłosierdzia zgromadzonym w Domu Generalnym w Paryżu i uczestniczącym w Konwencie serdeczne życzenia  obfitości łaski i darów Ducha Świętego przez wszystkie dni obrad i przy podejmowaniu ważnych dla wspólnoty Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Szczęść Boże!

Święcenia kapłańskie i diakonatu

W sobotę, 16 maja 2009, o godz. 9.00, w trakcie uroczystej Mszy św.   J.E. ks. bp Józef Guzdek, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej  w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie na Stradomiu udzielił święceń prezbiteriatu i diakonatu alumnom Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.

Święcenia prezbiteriatu otrzymali:
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo:

  • dk. Jacek Piotrowski CM – przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008
  • dk. Szczepan Szpoton CM – przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008
  • dk. Marcin Wróbel CM – przyjęty do Zgromadzenia 08 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007; święcenia diakonatu 17 maja 2008

z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich:

  • dk. Łukasz Matuszczak CRL – przyjęty do nowicjatu 28 sierpnia 2002, profesja uroczysta 28 sierpnia 2007, święcenia diakonatu 17 maja 2008
  • dk. Przemysław Soboń CRL – przyjęty do nowicjatu 24 września 2000, profesja uroczysta 28 sierpnia 2005, święcenia diakonatu 20 maja 2006

święcenia diakonatu otrzymali:
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo:

  • Grzegorz Szpak CM – przyjęty do Zgromadzenia 8 grudnia 2002, inkorporowany (śluby) 8 grudnia 2007

z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich:

  • Dawid Klaudiusz Köver CRL – przyjęty do nowicjatu 28 sierpnia 2003, profesja uroczysta 28 sierpnia 2008

“Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech”

Po uroczystości w kościele odbyła się okolicznościowa akademia w Auli Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy. W jej trakcie neozprezbiterzy Zgromadzenia Misji  otrzymali z rąk Rektora Instytutu, ks. Kryspina Banko CM dyplomy magisterskie.  Zabierając głos, ks. Rektor podkreślił, że wszyscy trzej – ks. mgr Jacek Piotrowski CM, ks. mgr Szczepan Szpoton CM i ks. mgr Marcin Wróbel CM – zdali egzamin magisterski wyróżniająco i takie same były ich prace magisterskie.  Kilka słów do neoprezbiterów i diakonów skierował także Wizytator, ks. Arkadiusz Zakręta CM oraz w bardzo przyjacielskim tonie, ks. bp Józef Guzdek, który jak podkreślono po raz pierwszy był gościem Auli im. sł Bożego Jana Pawła II.

Akademię rozpoczął i zakończył krótki występ kleryckiego zespołu muzycznego “Lazaryści”, do którego obecni neoprezbiterzy przez lata formacji seminaryjnej należeli. Po akademii, nowo wyświęcenie prezbiterzy i diakoni,  ich rodziny, czcigodny Szafarz sakramentu kapłaństwa i obecni księża zostali zaproszeni na uroczysty obiad do Refektarza Domu Stradomskiego.

Zgodnie z tradycją, w najbliższy czwartek, 21 maja 2009, neoprezbiterzy odprawią wspólną Mszę św. Prymicyjną w kościele seminaryjnym na Stradomiu.

XXV Przegląd Piosenki Religijnej “VINCENTIANA”

W dniach 1 i 2 maja 2009 w Auli im. sługi Bożego Jana Pawła II Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, przy ul. Stradom 4 w Krakowie odbywa się Przegląd Piosenki Religijnej “Vincentiana”.  W tym roku jest to jubileuszowa, 25 edycja imprezy, która obywa się pod hasłem “Bo ja nie wstydzę się Ewangelii” zaczerpniętym z Listu do Rzymian (Rz 1,16)

Od samego początku organizatorem Przeglądu jest Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy.  W tym czasie zarówno skala, jak i forma Przeglądu uległy znacznej zmianie, przekształcając się w dwudniowe spotkanie młodzieży, które każdego roku gromadzi około 500 osób z całej Polski. W ramach przeglądu odbywa się konkurs piosenki religijnej, podczas którego młodzieżowe zespoły muzyczne prezentują swoje umiejętności.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »