Spotkanie Międzynarodowej Komisji do spraw Promowania Powołania na Braci

Jesteśmy przekonani, że promowanie powołania na braci w Zgromadzeniu Misji dokonuje się przede wszystkim wtedy, gdy wszyscy jego członkowie stają się bardziej świadomi własnej tożsamości i misji.

Spotkanie Międzynarodowej Komisji do spraw Promowania Powołania na Braci odbyło się w Kamerunie w dniach od 3 do 7 stycznia 2019 roku.

Komisja została utworzona przez Przełożonego Generalnego po posiedzeniu Rady Generalnej, zwanym tempo forte, które odbyło się w marcu 2018 roku. Podczas tego posiedzenia grupa pięciu braci należących do różnych prowincji przedstawiła Radzie Generalnej raport o sytuacji braci w Zgromadzeniu Misji. W skład komisji wchodzą następujący konfratrzy: Miles Heinen (Asystent Generalny), Francisco Berbegal Vázquez (prowincja św. Wincentego w Hiszpanii), Guénolé Fuegang (wiceprowincja Kamerunu), Adriano Ferreira Silva (prowincja Rio de Janeiro) i Martial Fotso (wicepowincja Kamerunu). 

Spotkanie odbyło się w Seminarium św. Wincentego w Yaoundé, politycznej stolicy kraju. Z powodu problemów z paszportem i wizą brat Adrain Fereira Silva nie mógł wziąć udziału w spotkaniu. We wspomnianym wyżej seminarium formują się klerycy filozofii i teologii  wiceprowincji Kamerunu oraz klerycy filozofii z prowincji Nigerii.

Przed tym spotkaniem komisja pracowała już przez kilka miesięcy przy pomocy poczty elektronicznej, dyskutując nad różnego rodzaju tekstami i dokumentami: raportem przedstawionym Radzie Generalnej w marcu 2018 roku, dokumentem końcowym Spotkania Promotorów Powołaniowych, które odbyło się w Paryżu w listopadzie 2018 roku oraz nad zrewidowaną Ratio Formationis.  

Choć konkretne propozycje zostały wypracowane przez komisję, to jej celem jest ustalenie długoterminowego planu krzewienia powołań na braci, korzystając z rozwoju odnowionej kultury powołań, jaką zgromadzenia promuje (list Przełożonego Generalnego z 25 stycznia 2018 roku). Jesteśmy przekonani, że promowanie powołania na braci w Zgromadzeniu Misji dokonuje się  przede wszystkim wtedy, gdy wszyscy jego członkowie stają się bardziej świadomi własnej tożsamości i misji. To zaś wpłynie na zmianę postrzegania brata w Zgromadzeniu Misji i w Kościele, ale także i przede wszystkim na sposób przedstawiania tego powołania młodym.

Niektóre propozycje zostaną przedstawione przez członków komisji, ale szczególnie ważne jest stworzenie platformy komunikacji pomiędzy braćmi zgromadzenia. Plan wraz z liniami działania zostanie przedłożony Radzie Generalnej do zatwierdzenia. 

Francisco Berbegal Vázquez, Prowincja św. Wincentego w Hiszpanii

Spotkanie Międzynarodowej Komisji do spraw Promowania Powołania na Braci
Przewiń do góry

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies