Pomnik św. Wincentego a Paulo w Krakowie

sw_wincenty_lourdes_1126 kwietnia 2010 r, kiedy w Zgromadzeniu Misji obchodzimy wspomnienie liturgiczne przeniesienia relikwii św. Wincentego a Paulo do kaplicy przy nowym Domu Macierzystym (95 Rue de Sevres) w Paryżu to w parafii NMP z Lourdes w Krakowie świętowano z jednej strony nawiedzenie parafii przez relikwie św. Założycieli w ramach obchodów 350 Rocznicy śmierci św. Wincentego i św. Ludwiki, a z drugiej strony odsłonięcie i poświęcenie pomnika św. Wincentego a Paulo, Patrona Dzieł Miłosierdzia, który stanął w parku na wprost wejścia do kościoła.

Park przed kościołem został zorganizowany przez władze po II wojnie światowej na obszarze dawnych ogrodów Misjonarskich i parafialnych. I tak jak ulicę obok kościoła przemianowano wówczas i za nowego patrona dano postać twórcy bolszewickiej policji politycznej tak nowo utworzonemu parkowi nadano imię Adama Polewki, pisarza i działacza komunistycznego. Po 1989 roku decyzją Rady Miasta Krakowa park stał się Parkiem im. św. Wincentego a Paulo. W ostatnich latach został poddany gruntownej renowacji i przebudowie byśmy w XXI wieku mogli się cieszyć jego nowym, nowoczesnym wystrojem. W planach restauracyjnych od razu zaznaczono miejsce na pomnik Patrona Parku. Pierwotnie miał on być postawiony i odsłonięty w 2001 r. w 350 Rocznicę przybycia Misjonarzy do Polski. Tego planu nie zrealizowano.

Obecne obchody 350 Rocznicy śmierci św. Założycieli stały się okazją do powrotu do tych planów. Inicjatywę parafianie przyjęli bardzo otwarcie i przy nielicznych sprzeciwach poparli. Autorem pomnika jest dr Karol Badyna, absolwent i wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zaprojektował także pomnik św. Wincentego a Paulo stojący w wirydarzu Domu Stradomskiego, pomnik Jana Karskiego przed polskim Konsulatem w Nowym Jorku, pomnik bpa Jana Chrapka, a jego studio architektoniczne FORMA m.in. kościół w Centrum Edukacyjnym “Radosna Nowina 2000” w Piekarach.  Na ceglanym, prostopadłościennym cokole ustawiono po nadnaturalnej wielkości, odlaną w brązie postać św. Wincentego w sutannie i charakterystycznym dla niego płaszczu. Święty błogosławi stojącego przed sobą chłopca. Obaj patrzą się z wysokości wprost na wejście do kościoła parafialnego NMP z Lourdes.  Na również mosiężnej tablicy na ścianie cokołu umieszczono odlaną z brązu tablicę na której czytamy: “Św. Wincenty a Paulo 1581 – 1660 Patron Dzieł Miłosierdzia Parafia NMP z Lourdes Zgromadzenie Księży Misjonarzy 2010”

Pomnik stoi nie tylko na wprost kościoła, ale jednocześnie w centralnym punkcie komunikacyjnym parku. Jest jego zwieńczeniem i punktem odniesienia. Wiele parafian mijać go będzie idąc do i ze świątyni. Ponadto należy zaznaczyć, że jest to pierwszy pomnik św. Wincentego a Paulo w Polsce znajdujący się w otwartym, publicznym miejscu. Dotąd pomniki sytuowano w ogrodach klasztornych i domów Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia.

 

Jak w marcowym wydaniu biuletynu parafialnego powiedział ks. proboszcz Paweł Holc CM: “Pomnik w jakimś sensie wieńczy prace renowacyjne przeprowadzone niedawno w Parku im. św. Wincentego, dzięki którym zyskał on nowe oblicze. Za to zresztą należą się szczególne podziękowania Radzie Dzielnicy! Nie chodzi jednak jedynie o estetykę. Pomnik Patrona dzieł miłosierdzia ma przede wszystkim przypominać o wrażliwości na potrzeby bliźnich. Imiona fundatorów pomnika zostaną umieszczone w specjalnej tubie w cokole pomnika.”

O godz. 18.00 przy pomniku zgromadzili się: Chór Mariański, parafianie i zaproszeni goście. Ks. proboszcz Paweł Holc powitał przybyłych: ks. kard. Stanisława Dziwisza, ks. Wizytatora Arkadiusza Zakrętę CM, Prezydenta Miasta Krakowa, p. prof. Jacka Majchrowskiego, przewodniczącego Rady Miasta, p. Józefa Pilcha, i wiceprzewodniczącego p. Stanisława Rachwała, oraz wszystkich przedstawicieli Rady, senatora Rzeczypospolitej Polskiej p. Pawła Klimowicza, Radę Dzielnicy V z jej przewodniczącym p. Piotrem Klimowiczem, p. Karola Badynę, autora pomnika, księży gości – z naszego dekanatu z księdzem dziekanem oraz księży misjonarzy z Krakowa i z całej Polski, a szczególnie byłych proboszczów naszej parafii – ks. Augustyna Konska CM i ks. Władysława Jankowicza CM.

W krótkim przemówieniu Prezydent Miasta Krakowa, p. prof. Jacek Majchrowski przywołał postać św. Wincentego i jego duchową obecność w dzisiejszym Krakowie, zwłaszcza poprzez działalność placówek socjoterapii Stowarzyszenia „U Siemachy”. Następnie dokonał odsłonięcia pomnika; do udziału w tym akcie poprosił p. senatora Pawła Klimowicza. Na koniec ks. kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił pomnik odmawiając modlitwę poświęcenia i kropiąc obelisk wodą święconą.

Inne informacje

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies
Translate »